Bland annat Institutet för hälsa och välfärd THL och Världshälsoorganisationen WHO förespråkar en avkriminalisering av cannabis.

På lördagen 26.9 ordnar Svenska folkpartiet sin partidag. Svensk Ungdom har skickat in en motion till partidagen om att godkänna en avkriminalisering av cannabis. Förbundsordförande Frida Sigfrids hänvisar till experters utlåtanden och tycker att partiet ska basera sin politik på fakta och forskning framom magkänsla.

– Bland annat Institutet för hälsa och välfärd THL och Världshälsoorganisationen WHO förespråkar en avkriminalisering av cannabis. Nu är det dags även för Svenska folkpartiet att basera sin politik på forskning och vetenskap och börja lita på våra statliga institutioner, säger Sigfrids.

Användningen av cannabis har ökat markant de senaste åren medan lagstiftningen om den har sett likadan ut sedan 1970-talet. THL uppskattar att omkring 700 000 finländare provat cannabis och att dess användning fördubblats för varje ny 10-års åldersgrupp sedan 1950-talet.

– Vi måste komma åt problemet med den ökade droganvändningen, men det går inte med den nuvarande lagstiftningen. Svensk Ungdom vill att det ska bli lättare att uppsöka vård och att Finland lägger sina resurser på att hjälpa människor med problem framom att straffa dem. Det gör vi genom att avkriminalisera personligt innehav och bruk av cannabis.