Vöråbördiga Rasmus Mattus har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten under kretsens höstmöte ikväll.

Mattus efterträder Frida Lönnbäck som fungerat som ordförande under kretsens två senaste verksamhetsår.

– Svensk Ungdom i Österbotten kommer att fortsätta jobba med att föra fram ungdomarnas röster och stödja de lokala producenterna. Kommunalvalet 2021 kommer vara styrelsens största uppgift under det kommande verksamhetsåret. Vi är redan på god väg med kandidatrekryteringen, men ännu behövs fler unga kandidater, säger Mattus.

20-åriga Mattus ställer upp som kommunalvalskandidat i Vörå nästa vår. Han har även fungerat som vice ordförande för kretsen under det gångna året. Mattus studerar till tradenom på Novia i Vasa.

Svensk Ungdom i Österbottens höstmöte ordnades på distans på torsdag kväll. Under mötet valdes också kretsens övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar:
Amanda Åkersten, Korsnäs
Maria Tokou, Kronoby/Terjärv
André Martinez, Vasa
Mira Bäck, Vasa
Jimmy Hällström, Närpes
Julia Back, Vasa

Suppleanter:
Chatarina Doktar, Vörå
Anton Broända, Nedervetil
Tilda Cederberg, Jakobstad
Joakim Lasén,  Pedersöre