Flera av våra senaste regeringar har diskuterat hur värnplikten och uppbådet kunde göras mer jämställt, men få har kommit med konkreta åtgärder.

Svenska Folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det är dags att alla kallas på uppbåd, oavsett kön.

– Värnplikten i dag är inte jämställd. Ett konkret sätt att göra den mer jämställd är att kalla alla på uppbåd. Svensk Ungdom vill att de mest lämpade och motiverade ska väljas för att utföra värnplikten. Det skulle gagna både den finska försvarsviljan och möjligheten att bemöta unga på lika villkor, säger Sigfrids.

Genom ett jämställt uppbåd skulle hela årskullen bemötas, vilket skulle ge en möjlighet för ungdoms- och socialarbetet att erbjuda stöd åt unga.

– Systemet där enbart män kallas till uppbåd är föråldrat och ohållbart ur en social synvinkel. Uppbådet är en resurs där hela årskullen kunde nås en sista gång för en hälsokontroll och en överblick över de ungas framtidsplaner, men vi använder inte resursen i en tillräcklig utsträckning. Ett heltäckande uppbåd skulle ge samhället en chans att ingripa och stödja unga som riskerar bli marginaliserade, säger Wickström.