Emmi Piippo fortsätter som ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland.

Det blev klart på kretsens höstmöte i kväll. Piippo har ambitiösa mål inför kommunalvalet.

– Jag är tacksam för det fortsatta förtroendet och ser fram emot att leda styrelsen genom det kommande kommunalvalet. Kretsen har redan under det gångna verksamhetsåret jobbat hårt med kandidatrekryteringen och är nu redo att köra igång kommunalvalskampanjen. Finland behöver fler unga med ambitiösa framtidsvisioner som vågar ta också de svåra besluten, säger Piippo.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finlands höstmöte ordnades som hybridmöte på onsdag kväll. Under mötet valdes också kretsens övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar: Augusto Asis de Barros, Amanda Sjöblom, Benjamin Bergan, Dan Cederlöf, Elin Westerlund, Pavel Petrov, Otso Reijonen, Mikaela Weckman och Viljami Kaskiluoto

Suppleanter: Freja Pontán, Magnus Brunnsberg, Tuomas Raatikainen, Nicolas Sjöberg och Benjamin Lindström