Psykoterapiutbildningen i Finland är i dag en av de få utbildningar inom social- och hälsovården som är avgiftsbelagda för studerande. Att bli psykoterapeut kostar mellan 30 000 och 60 000 euro (Helsingfors universitet). Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att utbildningen måste göras avgiftsfri för att vi ska kunna bemöta den stora efterfrågan på psykoterapi.

– Efterfrågan på psykoterapi i Finland är betydligt större än utbudet – vilket beror på personalbrist. Möjligheten till vård i Finland ska inte hänga på plånbokens storlek hos potentiella studerande, säger Sigfrids.

Problematiskt är även att vissa inriktningar inom psykoterapiutbildningen är dyrare än andra. Det här kan leda till att det är pengar som styr valet av inriktning och inte vilja eller motivation.

– Inriktningarnas olika prislappar förvränger situationen ytterligare. Vi måste kunna erbjuda lättillgänglig vård i ett så tidigt skede som möjligt och satsa mera på förebyggande vård som både individen och samhället gynnas av. Det kan vi uppnå genom att göra psykoterapiutbildningen avgiftsfri.