Idag uppmärksammar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

I Finland är kvinnor betydligt mer utsatta för våld i jämförelse med andra europeiska länder. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det är hög tid för oss att ta till krafttag mot detta problem.

– Det är en stor skam för Finland att vi inte lyckats åtgärda problemet med våld mot kvinnor. Det handlar dels om resurser men också om vilja att motverka problemet. Regeringens program för att motverka våld mot kvinnor är bra men åtgärderna måste också förverkligas i praktiken för att skapa förändring, säger Sigfrids.

Svensk Ungdom har länge förespråkat ökade resurser till brottsofferjouren och skyddshemmen för att snabbt kunna ta till skyddsåtgärder då det behövs. Samtidigt måste Finland satsa på det förebyggande arbetet så att våld till exempel i parrelationer inte uppstår från första början.

– Våld i nära relationer är ett känsligt ämne och det är viktigt att hjälpen erbjuds med låg tröskel. Finland måste också erbjuda förebyggande hjälp för personer med våldsamma tendenser, till och med före våldet blir verklighet. Det ska finnas platser på skyddshem och man ska lätt få tillgång till offentlig rättshjälp. Finland toppar statistiken i våld mot kvinnor för att vi inte hjälper dem som är utsatta. Det här måste förändras, säger Sigfrids.