Koronapandemian aikana hoitajien perusoikeuksia on poljettu enemmän kuin minkään muun ryhmän.

Vuosilomia on siirretty, ylitöitä teetetty ilman suostumusta, irtisanomisaikoja pidennetty ja pakkotyöllä on uhkailtu. Ruotsi, Islanti, Norja, Ranska, Saksa ja Itävalta ovat maksaneet hoitajilleen koronabonuksia, mutta Suomessa henkensä vaarantavia hoitajia ei ole huomioitu muilla kuin symbolisilla eleillä.

– Hoitajat eivät kaipaa valaistuja rakennuksia tai aplodeja, vaan korvauksia ja inhimillisiä työolosuhteita. Emmekö oikeasti pysty parempaan? Jos oikeuksia rajoitetaan ja työtehtäviä lisätään, siitä tulee maksaa korvausta. Hoitajien kyykyttämisen on loputtava, sanoo RKP-nuorten Helsingin piirin puheenjohtaja Emmi Piippo.

Kun pandemiasta on selvitty, hoitohenkilökunnan seuraava urakka on alkaa purkaa jonoja, jotka väistämättä syntyvät kiireettömän hoidon alasajon vuoksi.

– On käsittämätöntä, ettei valtio ole myöntänyt sairaanhoitopiireille tukea koronalisien maksamiseen. Ihmettelen suuresti tätä arvostuksen puutetta. Valtion koronalisän puuttuminen ei kuitenkaan vapauta sairaanhoitopiirejä vastuusta. Esimerkiksi viime vuonna Helsingin kaupunki korotti lääkärien palkkoja pysyvästi 250 eurolla, minkä lisäksi maksettiin väliaikaisesti 1 000 euron tehtävälisää, sanoo Piippo.

Koronaan lähdettiin henkilöstöresurssien osalta takamatkalta hoitajien jo ollessa työvoimapula-ammattien kärjessä. Tällä hetkellä alan vaihtoa sanoo suunnittelevansa miltei puolet, ja heistä suuri osa mainitsee syyksi palkan. Alle neljännes hoitajista uskoo jaksavansa hoitajana eläkeikään asti. Tämän lisäksi arviolta puolet nykyisistä sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä, ja alalle hakeudutaan opiskelemaan koko ajan vähemmän. Viime vuonna ammattikorkeakoulujen hoitajaopintoihin oli 5 000 hakijaa vähemmän kuin kolme vuotta aiemmin.

– Olen erittäin huolestunut tulevaisuudestamme. Koronalisä on välttämätön korvaus hoitohenkilökunnalle, mutta palkkoja on muutenkin nostettava. Tässä leikitään nyt jokaisen tulevaisuudella. Jos haluamme laadukasta sairaanhoitoa meidän on näytettävä arvostuksemme hoitajia kohtaan.