I slutet av sommaren trillar resultaten från högskolornas antagningar in och tusentals studenter påbörjar jakten efter en bostad. 


Text: Anna Oksanen, ordförande för Högskolepolitiska utskottet LSK och Peggy Johansson, medlem i LSK

 

Alla som varit med om denna jakt vet att det definitivt inte är lätt, i synnerhet i de större städerna. Att bo tillsammans med någon är för många en smidig lösning på problemet. Det innebär ökade möjligheter att hitta en bostad, men också mindre ensamhet och delad hyra. En delad bostad med andra kan vara det bästa alternativet, men tänk om det inte är ekonomiskt möjligt för att det blir dyrare än att bo ensam?

Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb för att rädda sin rumskompis bostadsbidrag.

Det optimala bostadsbidraget skulle vara individuellt och möjliggöra att studerande kan arbeta måttligt vid sidan om studierna utan att bestraffas. År 2017 reformerades bostadsbidraget och då flyttades studerande över till det allmänna bostadsbidraget. Reformen medförde många positiva effekter då studerande slutade behandlas som en separat grupp i samhället och stödet numera bättre reflekterar den verkliga hyresnivån. Till de positiva aspekterna hör även att studerande nu kan få bostadsbidrag också under de månader de inte studerar, förutsatt att man inte överskrider inkomstgränserna. 

Trots förbättringen finns det fortfarande aspekter som är problematiska. Bostadsbidraget är inte individuellt utan beviljas gemensamt åt hela hushållet. Personer med skilda hyreskontrakt hör enligt FPA till skilda hushåll, med undantag av äkta makar, par eller nära släktingar. Denna definition är problematisk, eftersom FPA subjektivt tolkar vem som är ett par och detta påverkar möjligheterna att få allmänt bostadsbidrag. Att en myndighet kan ta sig rätten att avgöra till vilken grad man är ihop är inte rimligt. Dessutom kan regeln tolkas som att personer i samma hushåll har en skyldighet att försörja varandra. Skyldigheten att försörja någon annan gäller enligt lag endast äkta makar. Den ena parten har alltså inte rätt till bostadsbidrag på grund av den andra partens inkomster, men den andra parten är heller inte juridiskt bunden till att försörja sin rumskamrat . 

Ingen ska heller tvingas att arbeta vid sidan om studierna bara för att rumskompisen har en inkomst.

Många studerande tvingas jobba vid sidan om studierna för att få vardagen att gå ihop. Detta kräver mycket tid, och borde vara en chans att försörja sig själv och spara pengar inför sin framtid. Det nuvarande systemet missgynnar hushåll där den ena parten arbetar, eftersom det direkt påverkar den andra partens bostadsbidrag på ett negativt sätt. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb för att rädda sin rumskompis bostadsbidrag. Ingen ska heller tvingas att arbeta vid sidan om studierna bara för att rumskompisen har en inkomst. Bostadsbidraget bör därför bli individuellt för alla som inte är gifta par eller bor hos sina föräldrar!