Text: Anna Hellberg


 

Alla pensionärer är rika

Falskt. Pensionen idag är cirka 50% av den lön du haft. Det betyder förenklat att om du hade en lön på 3000 euro är din pension 1500 i månaden. För att inte räkna med möjliga föräldraledigheter, studier, perioder man kan ha varit arbetslös med mera. Många pensionärer lever på relativt små månatliga inkomster.

 

Kvinnor får lägre pension än män

Sant. Kvinnors pensioner är i medeltal en femtedel lägre än männens. Detta trots att skillnaderna i sysselsättningsgraden och arbetskarriärernas längd inte är märkbar. Skillnaden beror i huvudsak på familjeledigheternas ojämlika fördelning och långa perioder på hemvårdsstöd (som man visserligen får pension för, men betydligt mindre). Klyftan mellan män och kvinnors pensioner har minskat en aning under de senaste åren, men rätt långsamt.

 

När du betalar pensionsavgifter sparas pengarna och du får dem sedan tillbaka som pensionär

Falskt. Det är en vanlig myt att du genom att arbeta betalar din egna pension, men i själva verket är det generationen som just nu jobbar som finansierar dagens pensioner. En mindre del av pensionsavgifterna går till pensionsfonder, som man sedan använder för att komplettera finansieringen av pensionerna.

 

Om du inte börjat pensionsspara nu kommer du inte att klara dig som pensionär

Falskt. Tanken är att den arbetspension du samlat under din tid i arbetslivet ska ge dig trygghet som pensionär. Om din arbetspension blir liten kan den kompletteras av folkpension och garantipension. Trots det kan pensionen vara rätt liten, och det lönar sig definitivt att också spara själv inför sin pension. Börjar du som ung behöver du inte spara mycket i månaden för att med hjälp av ränta-på-ränta effekten ha en bra summa inför pensionen. Enligt ett exempel av Marthaförbundet kan du genom att spara 50 euro i månaden i 45 år (till exempel om du börjar som 18-åring och sparar tills du är 63) spara en summa på 189 630 euro (om man utgår från en avkastning på 7%). Det räcker för att komplettera din pension med 500 euro i månaden under 30 pensionärsår. Hade du lagt 50-lappen i spargrisen, och inte fått avkastning, hade det blivit bara 27 000 euro. *kalkylen är aningen förenklad

 

Studier ger dig pension

Sant. Men det är många som inte vet om det. Det räcker dock inte att bara studera, du måste också utexamineras för att få den pension som du tjänat in genom studierna. Dessutom ska du också under ditt arbetsliv ha tjänat in pension för arbetsinkomster till minst ett belopp på 18 171,45 euro.

 

Pensionsåldern höjs hela tiden och man kan inte veta när vi unga kommer att gå i pension

Sant, men osäkert. Enligt pensionsreformen år 2017 höjs pensionsåldern gradvis, så det stämmer att den stiger. I det skede som dagens unga är pensionärer kan det ändå ha skett många nya reformer, så inget är säkert. Människor lever allt längre och därför är det logiskt att pensionsåldern stiger, och dessutom är det viktigt för att upprätthålla balansen mellan den arbetande och icke arbetande befolkningen.

 

Pensionerna blir hela tiden värda mindre på grund av inflationen

Falskt. Pensionernas värde skyddas av ett index så att köpkraften bevaras fast pengarnas värde förändras. Pensionssumman räknas med hjälp av något som kallas lönekoefficient.