Ammattikoululaisten yhteiskunnallinen osaaminen on herättänyt huolta jo pitkään, sillä opinnot eivät tarjoa riittävästi valmiuksia elämänhallintaan ja kansalaisaktiivisuuteen. Tähän liittyy liian heikko osaaminen oman talouden hallinnasta ja ymmärryksestä, tietämättömyys siitä, miten poliittinen järjestelmä toimii, mikä merkitys äänestämisellä on ja miten ympärillä oleviin asioihin voi vaikuttaa.


Teksti: Iivari Korkala, puheenjohtaja
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

 

Instituutiona ammatillisen koulutuksen tulisi valmistaa työelämään, vaikka nykyään yhä useampi jatkaakin korkea-asteelle. Oman talouden hallinta ja sen hankaluudet voivat tulla varsinkin opiskelujen perässä muuttavalle nuorelle yllätyksenä, kun kaikki asiat ovat uusia. Kaikki eivät saa lapsuudenkodista sellaisia eväitä, että itsenäisestä elämästä selviäisi. Tarvitaan perehdytystä etuuksien, pankkiasioiden ja työnhaun maailmaan.

Ammattikoululaiset tekevät paljon töitä opintojen ohella, mikä vahvistaa koulun oppeja sekä kerryttää osaamista. Vastaan saattaa kuitenkin nopeasti tulla tulorajat, ja yhtäkkiä taloudellisesti pärjännyt nuori joutuukin perintäkierteeseen. Epätietoisuus tukijärjestelmästä ja prosesseista on omiaan aiheuttamaan velkaongelmia nuorille. Tämä korostuu erityisesti, jos opiskelee oppisopimuskoulutuksessa. Ammattiin opiskelevalta peritään automaattisesti opintotuet takaisin lyhyenkin jakson jälkeen, mikä on käsittämättömän epäoikeudenmukaista.

Paremmilla valmiuksilla estämme velkakierteitä, syrjäytymistä, stressiä ja elämänhallinnan luisumista.

Korkea-asteella on mahdollista saada opintotukea harjoittelun aikana, kunhan tulorajaa ei ylitä. Ei ole reilua, että työstä ja ahkeruudesta rangaistaan, ja riittämättömien taitojen ja Kelan monimutkaisen järjestelmän takia nuoret joutuvat maksamaan korkojen kera tukia takaisin, sekä pahimmillaan saamaan turhia maksuhäiriömerkintöjä.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT teetti 2018 T-Media Oy:ltä tutkimuksen suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista. Jopa 57% kyselyyn vastanneista ammattiin opiskelevista sanoi, että koulussa opetetaan välttävästi taloustaitoja. Kysyttäessä, antaako koulu riittävät talousosaamisen valmiudet vain 6% vastasi täysin samaa mieltä ja 16% melko samaa mieltä. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa, ja yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä muun muassa koronapandemian takia tilanne ei ole ainakaan helpottanut. Myös maksuhäiriömerkinnät ovat olleet jo pitkään nousussa. Kaikista vastaajista 63% oli sitä mieltä, että taloustiedon opettamisen tulisi olla pakollista kouluissa.

Ammattikoululaisten vahvempi talousosaaminen on paitsi koko yhteiskunnan, erityisesti jokaisen henkilökohtaiselta kannalta hyvin merkittävää. Paremmilla valmiuksilla estämme velkakierteitä, syrjäytymistä, stressiä ja elämänhallinnan luisumista. On siis erittäin tärkeää, että ammatillisen koulutuksen yhteisiin tutkinnon osiin tuotaisiin entistä vahvemmin näiden asioiden merkitystä käytännön oppien kautta.