Coronapandemin har lett till en betydande svacka i den finska ekonomin och en markant ökning i budgetunderskottet.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att underskottet varit befogat på grund av corona, men att regeringen måste ha en tydlig plan för hur Finland ska ta sig ur svackan.

– Framtidsvisionen om när och genom vilka medel Finland ska klara av att betala tillbaka underskottet finns inte. Utan en konkret plan blir återhämtningen inte verklighet, och problemet skjuts till kommande generationer. Det här är inte rättvist, säger Sigfrids.

Enligt Svensk Ungdom är lösningen att satsa på en höjd sysselsättningsgrad och genomföra en rättvis socialskyddsreform. Även om budgetunderskottet är en stor utmaning, måste tillväxten och återhämtningen ske på ett hållbart sätt.

– I en svår tid har regeringen lyckats hitta många goda föremål för extra satsningar i budgeten. Kampen mot klimatförändringen får mera pengar och sporrande medel för ung företagsamhet beviljas. För att ta oss ur svackan behöver vi ännu ökade satsningar på sysselsättningen samt få igång arbetet med en socialskyddsreform där också studerande beaktas.