Tänään julkaistiin RKP-nuorten kuntavaaliohjelma, jossa keskeisenä teemana on tulevaisuudenusko.

Ohjelma koostuu kolmesta teemasta: turvallinen koulutuskestävä Suomi ja maailman työmyönteisimmät kunnat. Ohjelman kautta RKP-nuoret haluaa korostaa pitkäjänteisyyden ja kirkkaan tulevaisuusvision merkitystä päätöksenteossa.

– Suuri ongelma politiikassa on, että poliitikot keskittyvät pääasiassa vain omaan kauteensa. Politiikkaan tarvitaan enemmän pitkäjänteistä ajattelua, mitä RKP-nuoret korostaa kannanotoilla,  jotka luovat tulevaisuudenuskoa. Tavoitteenamme on esimerkiksi, että kaikki kunnat ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030 ja että kunnat ottavat suuremman vastuun biologisen monimuotoisuuden turvaamisessa, sanoo RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Korkealaatuinen koulutus on yksi ohjelman tärkeimmistä teemoista tulevissa kuntavaaleissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä kunnista hyvinvointialueiden piiriin tulevan valtuustokauden aikana, mikä jättää enemmän painoarvoa kunnille jääville tehtäville.

– Koulutus ja tutkimus ovat edellytys niin yksilön, kuin koko Suomen menestykselle. Koulun on oltava oppilaille ja opiskelijoille turvallinen paikka jossa kaikilla on mahdollisuus kehittyä – mutta myös saada apua matalalla kynnyksellä. Jos oppilailla ei ole apua helposti saatavilla, koko yhteiskunta häviää. Kuntalaisten hyvinvointi on selvä sijoitus tulevaisuuteen, sanoo Sigfrids.

Koronapandemian jälkeinen kestävä jälleenrakentaminen on kunnille keskeinen tehtävä tulevina vuosina. Tämä saavutetaan tulevaisuusinvestoinneilla ja kestävällä talouspolitiikalla.

– Kunnilla on ratkaiseva asema yritysten kasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa. Kunnat tarvitsevat lisää kansainvälistä työvoimaa. Tätä edistämme muun muassa tarveharkinnan poistamisella sekä toteuttamalla kaikille maahanmuuttajille luvatut kotouttamissuunnitelmat. Työnteon on aina oltava kannattavaa taustasta, iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Tästä pääset tutustumaan koko kuntavaaliohjelmaan. Ohjelma on luettavissa ruotsiksi, suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.