De restriktioner för resor över riksgränser som införts för att hindra spridningen av coronaviruset är delvis obefogade anser Ellinor Juth, ordförande för Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott. Resor över riksgränserna i norr är förbjudna medan man inom länderna får resa fritt mellan regioner även om smittfrekvensen är mycket högre där än i norr. Restriktionerna har en negativ inverkan på befolkningen vid riksgränserna.

– Restriktionerna separerar samiska familjer och samhällen som bor i olika länder, och äventyrar de samiska folkens grundläggande rättigheter, säger Ellinor Juth.

Samernas historiska bosättningsområde, Sápmi, och sträcker sig över fyra länder: Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Restriktionerna har haft en betydande inverkan på näringsidkare och på traditionell samisk renskötsel, särskilt gränsöverskridande renskötsel. Restriktionerna kan anses vara obefogade på grund av lågt antal infektioner.

– Även om vi alla givetvis vill bekämpa pandemin måste man noga överväga vilka restriktioner som är befogade och vilka som inte är det. Stora regionala skillnader bör beaktas. Finland bör även ratificera ILO 169-konventionen om ursprungs- och stamfolk och förbinda sig till att respektera deras rättigheter till mark, kultur och livsnäring.  Något som i detta fall inte gjorts, säger Juth.

I ett uttalande av Samiska rådet uppmanas stater att respektera samernas rättigheter som urfolk i framtiden, särskilt vid gränsområden.

– Det här måste regeringen beakta i sitt arbete för att bekämpa pandemin, avslutar Juth.