Det finska rättssystemet måste fästa större uppmärksamhet på de brott som sker mot judar och den judiska församlingen. Gränsen för vad som är acceptabelt har överskridits för länge sedan, säger Tyko Hertzberg.

Idag uppmärksammar vi förintelsens minnesdag och alla dem som blev offer för antisemitismen och nazismen under andra världskriget. Trots de fruktansvärda minnena och de sex miljoner judiska offren ökar antisemitiska brott i både Finland och resten av Europa. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Tyko Hertzberg säger att vi för ett mera medmänskligt samhälle måste minnas dem som miste livet och ha en nolltolerans mot antisemitism.

– Hatbrott mot judar i Finland måste tas på allvar. Det finska rättssystemet måste fästa större uppmärksamhet på de brott som sker mot judar och den judiska församlingen. Gränsen för vad som är acceptabelt har överskridits för länge sedan. Synagogan i Helsingfors har ständig bevakning, och vi ska inte glömma skadegörelsen mot synagogan i Åbo för ett år sedan, säger Hertzberg.

Centralrådet för de judiska församlingarna har redan länge påtalat den ökade antisemitismen och efterlyst åtgärder för att stoppa den.

– Polariseringen mellan olika folkgrupper i Finland har ökat under den senaste tiden. Det vi behöver är en tydlig gränsdragning för när ett brott begåtts, men även konkreta åtgärder för att förebygga brott. Det är genom dylika åtgärder vi skapar ett mer tolerant, öppet och medmänskligt samhälle.