Idag publicerades Ungdomsbarometern för år 2020. Den är gjord i ett samarbete med Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet (Nuorisotutkimusseura). I år fokuserar barometern på ungas upplevelser och erfarenheter av olika tjänster som studerandevården, TE-byråer och Navigatorstjänser.

I det stora hela är resultatet gott och unga upplever att tjänsterna är tillgängliga och man kan vända sig till dem vid behov. Dessvärre finns tjänster som unga inte upplever att är lika tillgängliga som andra. Det handlar exempelvis om skuldrådgivning och hjälp för missbruk. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids, som även är medlem i Statens ungdomsråd, säger att resultatet är oroväckande.

– För unga som har problem med missbruk eller har stora skulder kan tröskeln att söka hjälp för problemen redan vara hög till att börja med. I ungdomsbarometern framkommer att just dessa tjänster inte upplevs som tillgängliga, och det är ett problem. För att alla unga ska ha realistiska möjligheter att få hjälp för dessa problem måste missbrukarvården och skuldrådgivningen ha tillräckliga resurser att hjälpa dem som behöver hjälp, säger Sigfrids.

I resultaten framgår också att unga som tillhör en eller flera minoriteter inte upplever att tjänsterna är lika tillgängliga för dem som för andra unga. Flera av de unga som tillhör minoriteter rapporterar också om osakligt bemötande då de vänt sig till någon av tjänsterna.

– Vi behöver se till att ingen upplever diskriminering då de söker sig till tjänsterna. Att unga som tillhör minoriteter blivit osakligt bemötta kan inte accepteras. Alla unga ska bemötas med respekt då de besöker dessa tjänster, säger Sigfrids. 

Läs hela publikationen här.