RKP-nuoret kokoontui pitämään 78. liittokokouksensa etäyhteyksien välityksellä 8–9 toukokuuta 2021. Liittokokouksessa käsiteltiin 41 aloitetta ja kaksi poliittista ohjelmaa. Järjestö valitsi myös uuden liittohallituksen.

Järjestön puheenjohtaja Frida Sigfrids avasi kokouksen lauantaina ja nosti puheessaan esiin liiton kuntavaalikampanjan. “Tulemme tekemään kaikkien parhaan ja aktiivisimman kampanjan tilanteesta huolimatta. Tulemme olemaan vastuuta kantavan politiikan ääni kaikissa kunnissa, joissa meillä on ehdokkaita”, Sigfrids sanoi puheessaan järjestön jäsenille.

Järjestölle välittivät terveisiä RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz, europarlamentaarikko Nils Torvalds, RKP-nuorten kansainväliset kattojärjestöt sekä ystäväjärjestöt, muiden muassa Civil Forum Belarus ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Tervehdyksiä seurasi poliittinen väittely. Liittokokousedustajat nostivat esille muun muassa nuorten mielenterveyden, ilmastonmuutoksen ja kestävän kasvun, rokotukset sekä tulevat kuntavaalit.

“Alla beslut som tas skall vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt hållbara” totesi eräs edustaja puheenvuorossaan, kun taas toinen nosti esille pandemian seuraukset nuorten mielenterveydelle: “Hallitus puhui sukupolvikokemuksesta – puhuisin ennemmin mielenterveyskriisistä”.

Liiton poliittinen tasa-arvo-ohjelma sekä ympäristö- ja ilmastopoliittinen ohjelma hyväksyttiin joidenkin muutosehdotusten jälkeen.

Liittokokous kävi aktiivista väittelyä käsiteltävistä 41:stä aloitteesta. Muun muassa aloite numero 13 maksuttomasta pysäköinnistä opiskelijoille ja aloite numero 9 Helsingissä asumisesta herätti paljon keskustelua ja mielipiteitä sekä puolesta että vastaan.

Monta uutta aloitetta hyväksyttiin, muun muassa että kokeilu julkisen liikenteen maksuttomuudesta tehtäisiin Suomen suuremmissa kaupungeissa, että aurinkopaneeleja tulee asentaa kuntien julkisiin rakennuksiin ja kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden tulee saada kutsu kuraattorille vähintään kerran yläkoulun, ja kerran toisen asteen aikana. Lisäksi hyväksyttiin aloitteita kolmannen juridisen sukupuolen käyttöönotosta, rokotusasteen nostamisesta, HBTQIA+-historian sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan ja hybridiopiskelumahdollisuuksien tarjoamisesta myös jatkossa.

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Frida Sigfrids (Porvoo). Varapuheenjohtajiksi valittiin Veera Granroth (Turku) ja Nicholas Kujala (Espoo). Liittohallituksen jäseniksi valittiin Anton Broända (Kruunupyy), Victor Dahlberg (Helsinki), Annika Lepistö (Närpiö), Julia Nouro-Ståhle (Espoo) ja Otso Reijonen (Helsinki).

Kuvassa vasemmalta: RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids ja järjestösihteeri Malin Lindholm.