Viimeisimmissä kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa sekä eurovaaleissa ruotsalaisella kansanpuolueella on ollut suhteellisesti eniten alle 30-vuotiaita ehdokkaita. Myös kesän kuntavaaleissa RKP:llä on enemmän nuoria ehdokkaita kuin muilla eduskuntapuolueilla.

RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids sanoo, että tämä on tulos pitkäjänteisestä työstä ja suuresta kysynnästä RKP-nuorten politiikkaa kohtaan.

– Olen iloinen että RKP pitää nuoria ehdokkaita suuressa arvossa listallaan. Tämä osoittaa, että puolue haluaa antaa vastuuta myös nuorille ja että puolueella on luottamusta nuorisojärjestöä kohtaan. Kesän kuntavaaleissa RKP-nuoriin kuuluu yli 15 prosenttia puolueen ehdokkaista, mikä on enemmän kuin millään muulla eduskuntapuolueella, sanoo Sigfrids.

Myös suurissa kunnissa RKP-nuoret ovat onnistuneet erityisen hyvin nuorten ehdokkaiden rekrytoinnissa. Helsingissä melkein 30 prosenttia puolueen ehdokkaista on alle 30 vuotiaita ja Turussa luku on melkein 40 prosenttia.

– Tämän on enemmän kuin millään muulla eduskuntapuolueella. Myös Vaasassa RKP:llä on suhteellisesti suurin osuus alle 30-vuotiaita ehdokkaita, mikä selvästi osoittaa puolueen halun osallistaa nuoria. Olen iloinen, että puolue antaa nuorille tilaa ehdokasasettelussa ja on halukas antamaan nuorille valtaa niiden pöytien ääressä, jossa oikeita päätöksiä tehdään, sanoo Sigfrids.