Hatprat och trakasserier i politiken har ökat under de senaste åren. Det visar bland annat en rapport som statsrådet publicerade i oktober 2019 som påvisar att en tredjedel av de kommunala beslutsfattarna utsätts för hatretorik. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det behövs fler åtgärder för att bekämpa hatretoriken.

– I ett demokratiskt samhälle ska ingen vara rädd för att ställa upp i val. Rasism, trakasserier och förminskande kommentarer har ingen plats i politiken och därför måste dessa få konsekvenser, säger Sigfrids.

Svensk Ungdom har fler kandidater i kommunalvalet än någonsin tidigare. Ändå fanns det många unga som valde att inte kandidera på grund av det polariserade debattklimatet.

– Justitieministeriet borde initiera ett ökat samarbete mellan olika myndigheter och plattformar på sociala medier för att mer effektivt få bort innehåll som strider mot plattformarnas användarvillkor. Samtidigt borde det finnas riktiga konsekvenser för dem som bryter som plattformarnas regler. Ingen ska behöva vara rädd för att ge sig in i politiken men tyvärr är det inte verklighet idag, säger Sigfrids.

Svensk Ungdom har lämnat in en motion till SFP:s partidag kring ämnet som går under namnet Hejda hatpratet omedelbart!