RKP on viikonlopun aikana kokoontunut puoluekokoukseen, jossa on käsitelty lukuisia aloitteita. Äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen kaikissa valtiollisissa vaaleissa oli asialistalla RKP-nuorten aloitteesta, mutta aloite ei tullut hyväksytyksi puoluekokouksessa. RKP-nuorten varapuheenjohtaja Nicholas Kujala on pettynyt tehtyyn päätökseen.

– RKP-nuoret ovat jo pitkään ajaneet äänestysikärajan laskemista 16 ikävuoteen. On pettymys, että puolue ei vieläkään ole valmis parantamaan nuorten tosiasiallisia vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassamme. Kaikki muut hallituspuolueet ajavat nuorten vaikuttamismahdollisuuksien laajentamista, mutta RKP laahaa tässä asiassa perässä, toteaa Kujala.

RKP-nuorten delegaatio osallistui aktiivisesti keskusteluun äänestysikärajan laskemisesta, ja painotti esimerkiksi Euroopan Parlamentin päätöstä viime vuodelta, jossa kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan 16-vuotiaat mukaan poliittiseen päätöksentekoon ja antamaan heille äänioikeus.

– Nuoret ovat yhä tänään huonossa asemassa yhteiskunnassamme, jossa päätöksenteko perustuu edustukselliseen demokratiaan ja äänestämiseen aina paikallistasolta eduskuntaan asti. Kaikki poliittiset asiat koskevat nuoria, ja ainoastaan äänioikeuden omaavat voivat osallistua yhteiskuntamme kehittämiseen kokonaisuudessaan, päättää Kujala.