Vi befinner oss mitt i Helsingfors Pride-vecka, en tid för acceptans, inklusion och gemenskap. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Annika Lepistö poängterar ändå att det finns mycket kvar att göra på området HBTQIA+ personers rättigheter.

I en undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) låtit göra framkommer att få framsteg gjorts i Finland vad gäller regnbågspersoners livsvillkor. Undersökningen visade att många homosexuella, bisexuella, transpersoner och interkönade i EU fortfarande lever med diskriminering, rädsla och våld som en del av vardagen. I Ungern godkände parlamentet ett homofobiskt lagpaket så sent som i juni i år. Lagpaketet medför bland annat att information om HBTQIA+ personer eller om könskorrigeringar begränsas. 

– Utvecklingen inom Europa är minst sagt oroväckande och i Finland behövs en reviderad translag. Det är smärtsamt uppenbart att HBTQIA+ personers rättigheter och välmående fortfarande inskränks eller inte garanteras fullt ut, säger Lepistö.

I Finland ska ett medborgarinitiativ om att förnya translagen behandlas i riksdagen. Lepistö säger att en lag som bland annat skulle underlätta fastställandet av det juridiska könet skulle vara ett stort framsteg.

– Att införa ett tredje juridiskt kön och betala skadestånd till dem som utsatts för tvångssteriliseringen är åtgärder som skulle föra oss in på rätt bana i Finland. Ett annat viktigt steg är att införa HBTQIA+-historia som en del av läroplanen i grundskolan. Vi bör göra mer för att säkerställa HBTQIA+ personers välmående och rättigheter.