EU-kommissionen publicerade sin vägkarta till ett koldioxidneutralt EU tidigare denna vecka, med flera ambitiösa lagförslag och bindande verktyg för att nå Parisavtalets målsättningar. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala är nöjd med förslagets stora helheter, även om det finns små detaljer som ännu måste finslipas.

– Att EU som en av världens största regioner klarar av att föreslå ambitiösa klimatåtgärder är ett viktigt steg i stoppandet av klimatförändringen. Kommissionens förslag lägger hård press på varje medlemsland, samtidigt som den tryggar ett socialt hållbart sätt att genomföra dessa stora lagpaket, konstaterar Kujala.

De största frågorna som paketet tar i beaktande är utökningen av utsläppshandeln, förbudet på försäljningen av nya bilar med förbränningsmotorer samt markanvändningens roll i klimatkrisen. För Finland betyder detta hårda krav på ökandet av kolsänkor, en allt nyare bilpark och också en reform av exporthandeln som idag sköts i huvudsak genom sjöfart.

– Det är viktigt att komma ihåg, att Finland är ett nordligt land med långa vintrar. Det ställer vissa krav på till exempel sjöfarten och bilparken som nu inte beaktas i vägkartan. Genom de stora satsningarna på en hållbar grön omväxling ska Finland effektivt kunna utnyttja EU-finansiering inom alla sektorer av Fit for 55- paketet, avslutar Kujala.