Hallitus päätti kevään budjettineuvotteluissa jatkaa turpeenpolton tukemista Suomessa. Hallitusohjelman mukaan turpeen käyttö energiamuotona on määrä puolittaa vuoteen 2030 mennessä. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids sanoo, että Suomen on lopetettava turpeen käyttö energialähteenä niin nopeasti kuin mahdollista, ja että hallituksen nykyiset toimet ovat riittämättömät.

– Turvekysymykselle on löydettävä ratkaisu. YK luokittelee turpeen fossiiliseksi polttoaineeksi, mutta hallitus ei verota turvetta tämän luokituksen mukaan. Suomen on lopetettava turpeen poltto mahdollisimman nopeasti ja sen sijaan panostettava energiamuotoihin, joiden päästöt ovat pienemmät, sanoo Sigfrids. 

Päästöjen lisäksi myös turvemaan ojitus aiheuttaa merkittäviä haittoja vesistöille ja luonnon monimuotoisuudelle. RKP-nuorten mielestä Suomella ei enää ole varaa viivyttää päätöksiä päästöjen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

– Monet Suomen vesistöistä ja niissä asuvista lajeista ovat uhattuina päästöjen takia. Hallituksen usko siihen, että turpeenpoltto vähenee itsestään, ei riitä. Suomi tarvitsee konkreettisia päätöksiä eikä kompromisseja meidän kaikkien tulevaisuudesta.