I och med coronapandemin har nivåskillnaderna bland elever och studerande ökat. Svårigheterna i inlärningen syns allt tydligare på grund av distansstudierna. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att studiehandledningen måste garanteras tillräckliga resurser för att kunna bemöta alla elevers och studerandes behov.

– Långa perioder av distansstudier har försvårat både inlärningen och de framtida karriärvalen. Det är viktigt att alla elever och studerande under hösten får den hjälp och det stöd de behöver för att hitta tillbaka till rutinerna och studierna. Här har olika former av studiehandledare och stödpersonal en viktig roll, och deras resurser måste garanteras, säger Sigfrids.

Den förlängda läroplikten medför också ett ökat ansvar för studiehandledarna i högstadiet, som behöver hjälpa alla elever in på andra stadiet eller att hitta en annan meningsfull sysselsättning. Studiehandledaren sitter på en nyckelposition när det gäller studerandes framtid, och den rollen kommer bara växa i och med förlängningen av läroplikten.

– För att alla elever ska hitta en meningsfull väg efter högstadiet är elev- och studiehandledarens roll avgörande. Alla elever och studerande måste också få handledning på sitt eget modersmål, och därför måste finansieringen för elev- och studiehandledare tryggas, avslutar Sigfrids.