Svensk Ungdom är ett politiskt ungdomsförbund som jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland. Hos oss är du del av en växande och dynamisk ungdomsorganisation – vårt team är engagerat, ambitiöst och nytänkande i sitt arbete. #supersonalen består av personer som vill utvecklas i sina färdigheter och som brinner för att skapa förändring.

Svensk Ungdom har fyra kretsar (Helsingfors och övriga Finland, Nyland, Åboland och Österbotten) som förverkligar den regionala verksamheten. Nu söker vi en verksamhetsledare för Nylands krets.

Vi söker dig som vill jobba med ambitiös ungdomspolitik i en engagerande arbetsgemenskap. Som verksamhetsledare för Nylands krets stöder du unga i förverkligandet av SU:s politik på regional nivå och ansvarar för kretsens administration. Arbetsuppgifterna är dynamiska och du har möjligheten att utforma dem utgående från dina egna styrkor i allt från evenemangsplanering, kommunikation till politik. 

Du kommer att fungera som sekreterare för kretsens styrelse och få insikt i politiska processer på gräsrotsnivå – men också följa med den nationella politiken från en unik utsiktsplats i och med aktivt samarbete med beslutsfattare. Du kommer att jobba med nationella val och får utveckla dina färdigheter i politisk projektledning och ledarskap. 

Vi söker dig som är driven och och engagerad. Du har förmåga att nätverka och samarbeta i team. Vi värdesätter projekthanteringskunskaper, intresse för samhällsfrågor och föreningserfarenhet. Våra arbetstider är flexibla, kvälls- och veckoslutsarbete ibland förekommer. En liberal värdegrund och vilja att jobba för ungas delaktighet är en förutsättning för att jobba på Svensk Ungdom. Hos oss får du jobba med ett meningsfullt jobb, utvecklas professionellt och skapa starka kontaktnät.

Tjänsten som verksamhetsledare för Nylands krets är en heltidstjänst (37,5 h/vecka) på Svensk Ungdoms kansli i Helsingfors centrum. Tjänsten är tidsbegränsad upp till två år med möjlighet till förlängning. Arbetet inleds i oktober eller enligt överenskommelse.

Din fritt formulerade ansökan med CV vill vi ha senast fredagen den 1 oktober per e-post till adressen malin.lindholm@su.fi. Ange “Verksamhetsledare Nyland 2021” som rubrik för ditt meddelande. Intervjuer hålls i Helsingfors eller på distans.

Svensk Ungdom arbetar för att skapa jämlika möjligheter till arbete för alla. För att detta också ska reflekteras i vårt arbete tillämpar vi en anonym rekryteringsprocess fram till intervjuskedet. Det betyder att alla uppgifter som inte är relevanta för utförandet av arbetet, t.ex. namn, kön, ålder, födelseort och foto, tas bort ur urvalsprocessen. Anonymiseringen sker internt och påverkar inte hur du gör din ansökan.