Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte på tisdag 26.10. Under mötet nominerades 67 kandidater till välfärdsområdesvalet, och av dessa är 8 stycken även kandidater för Svensk Ungdom.

– Det glädjer mig att Svensk Ungdom i Österbotten har så många kompetenta kandidater i välfärdsområdesvalet. Vi kommer att jobba hårt för att göra ett rekordval igen, som i kommunalvalet, säger kretsens ordförande Rasmus Mattus.

I välfärdsområdesvalet väljs vem som ska fatta beslut som rör allas vård och omsorg. För SFP och SU är det viktigt att vi också i framtiden lever i ett tryggt samhälle där vården finns nära till hands.

– Att det finns unga kandidater att rösta på är en förutsättning för att unga ska gå till valurnan. Det här är särskilt viktigt nu då man förutspår ett lågt valdeltagande i valet som aldrig tidigare ordnats. SU vill vara med och se till att alla väljare hittar en kandidat som passar dem, och bidra till att Österbottens unga röstar, säger Mattus som själv är en av kandidaterna.

Kandidatlistan kompletteras under hösten och SFP kommer gå till val med en full kandidatlista i Österbottens välfärdsområde. Klara kandidatansökningar lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden den 14 december 2021.

Svensk Ungdom i Österbottens kandidater i välfärdsområdesvalet:

Hällström Matilda, röntgenskötarstuderande, Vasa
Hemming Heidi, närvårdare, Malax
Kjellman Rebecca, röntgenskötare, Korsholm
Mattus Rasmus, studerande, Vörå
Sjöskog Lina, studerande i hälsovetenskaper, Pedersöre
Sjöström Roberth, ingenjör, diplomingenjörstuderande, Närpes
Tokou Maria, kanslist, Kronoby
Villanen Frans, studerande, Vasa