”The Great Green Wall kan ses som ett arv, något för världen att ta efter. Projektet handlar inte bara om träd, utan är en större symbol för fred, resiliens mot klimatförändringen och hållbara utvecklingsmöjligheter.”


Text och grafik: Marie Krogius

The Great Green Wall, eller den stora gröna muren, är ett samarbetsprojekt utfärdat av den Afrikanska Unionen som har som mål att plantera en “mur” av träd i Sahelområdet söder om Sahara-öknen. Trädmuren ska sträcka sig österut från Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad, Sudan och in i Djibouti i öst. Sahel-området består till största delen av savann och har drabbats av ökenspridning till följd av torrare och varmare klimat i området. Träden ska fungera som en mur för att hindra öknen att sprida sig, men också motverka torka, stöda jordmånens bördighet och skapa nya jobb i området.

Sahel-området hör till ett av världens fattigaste, och har drabbats hårt av klimatförändringen. Området lider av årligen försämrade omständigheter med långvarig torka, brist på mat och konflikter över naturresurser. Miljontals människor, speciellt landsbygdens ungdom, står inför en osäker framtid på grund av bland annat brist på jobb, migration från området och jordmånens degradering. The Great Green Wall kan ge dessa människor en orsak att stanna.

Initiativet har ändå inte kommit helt utan kritik och utmaningar. Projektet drog i gång år 2007 och har framskridit mycket långsammare än förväntat. För att nå målet med 8000 kilometer planterade träd år 2030 behövs en nästan tiofaldig ökning av takten, och nästan 20 miljarder dollar mer finansiering. Vissa har kritiserat initiativets grundpremiss och menar att öknen egentligen också är ett komplext ekosystem som inte behöver ses som en sjukdom som sprider sig. Men faktum är att ökenspridningen globalt leder till försvinnandet av 12 miljoner hektar odlingsmark per år. 

The Great Green Wall

En 8000 kilometer lång mur av träd genom Sahel-området i Afrika

Strävar till att återställa 100 miljoner hektar grönområden

Ska isolera 250 miljoner ton koldioxid från atmosfären

Målet är att skapa 10 miljoner nya jobb

Projektet leds av Afrikanska Unionen

Bidrar till 15 av FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling 2030

Sedan 2007 har projektet utvecklats från en bokstavlig “mur av träd” till ett flertal sätt att använda landområden på hållbara sätt. Den gröna muren är inte endast ett skogsprojekt, utan följer skogsjordbrukets principer där träd och buskar planteras på åkrar för att tillföra marken näring, ge skugga som skyddar mot uttorkning och förhindra erosion. Målet är att tillsammans med områdets jordbrukare utveckla allt hållbarare och effektivare metoder för odling och vattenhantering.

Trots den långsamma takten syns resultaten redan. I Senegal har 12 miljoner torktåliga träd planterats, i Burkina Faso har 3 miljoner hektar landområden återställts tack vare det lokala folkets jordbruksmetod som kallas Zaï. I Nigeria har över 5 miljoner hektar land återställts, vilket har resulterat i över 500,000 ton mer spannmålsskörd per år. 500,000 ton spannmål innebär mat åt 2,5 miljoner människor.

The Great Green Wall kan ses som ett arv, något för världen att ta efter. Projektet handlar inte bara om träd, utan är en större symbol för fred, resiliens mot klimatförändringen och hållbara utvecklingsmöjligheter. Internationella och globala projekt som dessa kommer att behövas allt mer i framtiden, och de kommer att ha stor inverkan på hur vi löser kommande utmaningar. Återplantering av träd och skog är bra, men om vi inte ändrar vårt förhållningssätt till hur vi tar hand om naturen, hanterar resurser och respekterar planeten kommer inget antal träd stoppa klimatförändringen.