Svensk Ungdom har idag lanserat sitt valprogram inför välfärdsområdesvalet.

I valprogrammet fokuserar förbundet på tre områden: förebyggande arbete, tillgänglig och jämlik vård samt en trygg vardag för alla. Förbundsordförande Frida Sigfrids säger att programmet erbjuder lösningar för framtidens vård.

– Vi vill se verkliga satsningar på den förebyggande vården, eftersom det kommer att betala sig tillbaka på lång sikt. Det här betyder bland annat att köerna till mentalvården måste förkortas, att papperslösa ska ha rätt till vård och att en vårdgaranti på sju dagar införs i Finland, säger Sigfrids.

För att öka sysselsättningsgraden och också i framtiden upprätthålla den finska välfärdsstaten lyfter Sigfrids fram behovet av ökade satsningar på socialvården och konkreta åtgärder för att göra den mer jämlik. Alla ska ha tillgång till vård på sitt modersmål – också i praktiken.

– Vi vill att missbrukarvården ska fokusera på hjälp framom straff. Ingen ska behöva vara rädd att uppsöka den vård de behöver. Vi vill också se att välfärdsområdena garanteras en tillräcklig finansiering så att exempelvis räddningsväsendets och akutvårdens verksamhet kan tryggas i hela Finland.

Du kan bekanta dig med Svensk Ungdoms valprogram i sin helhet HÄR.