Igår inleddes förhandsröstningen i Finlands första välfärdsområdesval. Valet där vårdens och räddningstjänsternas framtid kommer att avgöras. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att de kommande välfärdsområdena måste se till att räddningsväsendet är tillgängligt för alla, oavsett bostadsort eller modersmål.

– Räddningstjänsterna måste ha beredskap att snabbt nå fram till patienten. Det betyder att de måste finnas nära, oavsett var i Finland du bor. Kommungränserna är inte avgörande för patienten, utan hur snabbt räddningsväsendet kan ta sig fram, säger Sigfrids.

Hon lyfter också fram vikten av att få service på både finska och svenska då man ringer till nödcentralen och blir bemött av räddningspersonal.

– Då man är i behov av räddningsväsendets tjänster är man otroligt sårbar. För att då kunna förklara situationen är det viktigt att få tala sitt känslospråk. Därför måste vi i Finland säkerställa en god vård på både finska och svenska – även när det handlar om räddningsväsendet, säger Sigfrids.

Här kan man läsa hela Svensk Ungdoms valprogram för välfärdsområdesvalet. Programmet finns tillgängligt på svenska och finska på Svensk Ungdoms webbplats.