Psykisk ohälsa blir allt vanligare i Finland, men åtgärderna för att motverka problemet lyser med sin frånvaro. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att regeringen borde ha reagerat för länge sedan, men senast nu behöver Finland införa terapigarantin nationellt.

– Genom en nationell terapigaranti kan alla få den vård de behöver inom en viss tid. Just nu är det enormt långa köer till både psykologer och psykoterapeuter, vilket inte gynnar någon. Att inte ingripa blir alltid dyrare än att satsa på befolkningens välmående, säger Sigfrids.

För att genomföra en terapigaranti behöver fler psykologer och psykoterapeuter utbildas för att motsvara efterfrågan. Svensk Ungdom har länge förespråkat en avgiftsfri psykoterapiutbildning.

– Det är absurt att en studerande måste betala tiotusentals euro för att utbilda sig till psykoterapeut då det råder en enorm brist på dem i Finland. För att terapigarantin ska fungera måste vi utbilda mer arbetskraft till branschen – på både finska och svenska, avslutar Sigfrids.