Julia Ståhle ställer upp till förbundsordförande för Svensk Ungdom på förbundets kongress i maj 2022. Ståhle har under de senaste två åren suttit i förbundets styrelse och har aktivt arbetat med att göra SU:s politik synlig i den allmänna samhällsdebatten.

– SU gör ett otroligt viktigt arbete med att lyfta fram de frågor som är viktiga för unga. Jag vill att vår röst fortsättningsvis hörs kraftigt inom alla olika områden och nivåer av politiken, säger Ståhle.

Ståhle är 24 år och född och uppvuxen i Esbo. Hon är politices kandidat och studerar statskunskap med förvaltning vid Helsingfors Universitet. Ståhle ser fram emot att vidareutveckla också den sociala aspekten i förbundet efter en tid av mycket digital verksamhet.

– Förbundet ska vara en välkomnande gemenskap där våra medlemmar och aktiva trivs. De är centrala för förbundets verksamhet, säger Ståhle.

Kretsordförande för Svensk Ungdom i Nyland, Sebastian Tolvanen, uttrycker sitt stöd för Ståhle, och lyfter upp hennes mångsidiga erfarenhet inom politiska frågor.

– Som medlem i Svensk Ungdom har jag fått följa med Julias intresse och sakkunnighet i politiska frågor. Hon har varit aktiv både i Nylands krets och förbundsstyrelsen, och har alltid på ett genuint sätt framfört sina åsikter och argument. Julia har arbetat mångsidigt med olika aktuella frågor, särskilt kan nämnas de familjepolitiska frågor som hon lyfte upp i sin kampanj inför välfärdsområdesvalet, säger Tolvanen.

– Jag är övertygad att Julia passar perfekt för ordförandeposten. När man ser på helheten och funderar på förbundets framtid kan jag med gott samvete rekommendera Julia till ordförande för Svensk Ungdom, fortsätter Tolvanen.

Även kretsordförande för SU i Helsingfors och övriga Finland Morris Liemola ger sitt stöd till Ståhle.

– Julia har mitt stöd till fullo. Hon har en klar vision över hur förbundet skall utvecklas och därtill har hon motivationen och kompetensen som krävs för ett krävande förtroendeuppdrag. Med Julia som förbundsordförande kommer Svensk Ungdoms framtid vara i fortsatt säkra händer! säger Liemola.