Minister Tuula Haatainen presenterade idag (11.2.2022) regeringens sysselsättningsåtgärder under en presskonferens. En av åtgärderna som presenterades är att Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) får 1 miljon euro per år i fyra års tid för att stärka mentalvårdstjänsterna bland studerande. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids gläds över satsningarna som riktas specifikt till studerande.

– Studerande har drabbats otroligt hårt av coronapandemin och det krävs reella satsningar för att minska på den mentala ohälsan bland studerande. Tilläggssatsningen som regeringen nu föreslår för att förbättra mentalvårdstjänsterna för studerande behövs verkligen, säger Sigfrids. 

Svensk Ungdom har också länge förespråkat att höjningen av studerandes inkomstgräns skulle bli permanent. I år har omkring 41 000 studerande igen blivit tvungna att betala tillbaka studiestöd. Därför gläds Sigfrids över att höjningen av inkomstgränsen äntligen blir permanent.

– Regeringen har länge arbetat för att höja sysselsättningsgraden samtidigt som det funnits en samhällsgrupp som vill jobba, men bestraffas för höga inkomster. En höjning av inkomstgränsen bidrar både till statskassan och till relevant arbetserfarenhet för studerande. Därför är den permanenta höjningen av studerandes inkomstgräns med 50 procent verkligen välkommen, avslutar Sigfrids.