Minister Anna-Maja Henriksson presenterade idag (17.2) en ny sexualbrottslag. I det nya lagförslaget föreslås Finland få en samtyckeslag, som förutsätter båda parters samtycke för samlag. Enligt den nya lagen definieras samlag som våldtäkt ifall parterna inte deltar frivilligt. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids välkomnar den nya lagstiftningen.

Ett nej är alltid ett nej, och nu får vi lagstiftning där det här syns tydligt. Det här är en väldigt viktig reform, och en tydlig signal att man i dessa frågor alltid bör utgå från offrets rätt till sexuellt självbestämmande, säger Sigfrids.

Svensk Ungdom lämnade in en motion till SFP:s partidag år 2018 om att en samtyckeslag ska införas i Finland där brottskännetecknen för våldtäkt baseras på avsaknad av samtycke. Sigfrids är stolt över att Svensk Ungdoms initiativ gett resultat, och också är Svenska Folkpartiets åsikt i frågan.

Att idag se ett lagförslag som svarar på de brister som Svensk Ungdom och många andra organisationer lyft upp känns otroligt fint. Äntligen förnyas en lag som är kraftigt föråldrad. Äntligen får vi en samtyckeslag, avslutar Sigfrids.