Det pågående kriget i Ukraina påverkar även Finland ekonomiskt. Sanktionerna mot Ryssland behövs, men staten måste öka studiestödet för att minska på effekten av de förhöjda priserna på bland annat livsmedel. Svensk Ungdoms vice ordförande Veera Granroth är orolig över studerandes socioekonomiska status till följd av höjningen av priserna.

– Studerandes ekonomiska situation har länge varit ohållbar där stödet är allt mer lånebaserat och unga tvingas skuldsätta sig för att klara av vardagen. Studiepenningen är i dag alldeles för liten och har inte heller före den kraftiga prishöjningen räckt till. Den kraftiga ökningen av livsmedelspriserna syns nu klart i studerandes ekonomiska situation där läget varit tufft redan tidigare, säger Granroth.

Svensk Ungdom har länge förespråkat att studiestödet måste vara så stort att det ska gå att studera på heltid, vilket nu inte är fallet och många studerande tvingas jobba vid sidan av sina studier för att klara sig ekonomiskt. 

– Det räcker inte med enbart en indexhöjning av studiestödet för att studerande ska få sin vardag att gå ihop. Dels behöver vi se över hela socialskyddsmodellen och inkludera studerande i den på lång sikt, men just nu behövs en höjning av studiestödet för att studerande ska klara att betala sina måltider och sin hyra. Regeringspartierna har angett att de stöder ett höjt studiestöd men åtgärderna lyser med sin frånvaro. En stor del av problemen med den mentala hälsan hänger ihop med osäkerheten kring den egna ekonomin. Studiestödet måste höjas nu – enbart fina tal om att man bryr sig om studerande räcker inte, avslutar Granroth.