Avajaispuheessaan RKP-nuorten 79:ssa liittokokouksessa järjestön puheenjohtaja Frida Sigfrids kritisoi hallituksen toimia nuorten sukupolvien haasteiden ratkaisemiseksi. Hän vaati hallitukselta konkreettisia toimia parempien edellytysten ja valoisamman tulevaisuudenuskon takaamiseksi, jotta yhteiskunnan toimintaedellytykset turvataan.

– Nuoret ovat viimeisten vuosien aikana joutuneet kovaan koettelemukseen koronapandemian ja sodan takia. On hallituksen tehtävä tarjota jokaiselle nuorelle tulevaisuudenusko. Jos emme onnistu, menetämme kokonaisen sukupolven, johon meillä ei ole varaa. Hallituksella on kaikki edellytykset tämän toteuttamiseksi – nyt puuttuu ainoastaan poliittinen tahto, sanoo Sigfrids.

Sigfrids toteaa myös ettei RKP-nuorten politiikka ole olemassa vain nuoria varten, vaan aivan kaikkia varten. Näin ollen myös tulevia sukupolvia varten.

– RKP-nuoret ovat jo pitkään vaatineet saavutettavia mielenterveyspalveluja, jossa kenenkään ei tarvitsisi jonottaa kuukausia avun saamiseksi. Olemme vaatineet kestävää eläkejärjestelmää, jossa myös nuorempi sukupolvi voi uskoa siihen että saamme eläköityä vanhetessa. Olemme myös vaatineet kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, jossa myös tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen planeetta käytössään. Me emme aio luovuttaa ennen kuin nämä tavoitteet käyvät toteen, sanoo Sigfrids.