Svensk Ungdom samlades till sin 79:e förbundskongress 6-8 maj i Otnäs, Esbo. Under kongressen behandlades 41 motioner samt det politiska programmet. Förbundet valde också en ny förbundsordförande och styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Kongressen öppnades på lördagen av tidigare förbundsordförande Frida Sigfrids, som i sitt tal lyfte fram att Svensk Ungdom måste fortsätta föra en politik som baserar sig på fakta och forskning i en värld där falska nyheter sprids som en löpeld. Hon framhävde också att förbundet aldrig får låta rädslan ta över, utan istället fortsätta vara det trovärdiga alternativet i politiken eftersom det just nu är viktigare än någonsin.

Under kongressen framfördes hälsningar av SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, Europaparlamentariker Nils Torvalds, och SU:s takorganisationer och vänorganisationer, bland annat regeringspartiernas ungdomsförbund och internationella organisationer som Liberala ungdomsförbundet i Sverige och Civil Forum från Belarus.

Efter hälsningarna följde den allmänpolitiska debatten. Delegaterna lyfte fram bland annat resurserna inom ätstörningsvården samt det pågående kriget i Ukraina och dess konsekvenser för den globala livsmedelsförsörjningen. Under debatten diskuterades också att fokus hos unga politiker inte ska ligga på ålder utan på sakfrågor.

“Lagstiftning, infrastruktur, laddningsstolpar – det måste byggas så det är vettigt för individen att påverka sin egen klimatpåverkan”, lyfte en delegat fram. En annan delegat lyfte också fram bristerna i sexualbrottslagstiftningen och den nya lagen som förväntas träda i kraft 2023. “Jag uppskattar att även vi aktivt fortsätter arbetet för liknande frågor, får en större rättvisa och får en större kunskap om hur vi förhåller oss och hur vi stöder de som varit offer för sexuellt utnyttjande.“

Förbundskongressen godkände även det politiska programmet för åren 2022-2024 efter en diskussion om bland annat kollektivtrafikens funktionsduglighet, tillgången till småbarnspedagogik för flyktingbarn samt utbildningspolitik.

Kongressen behandlade 41 motioner och röstade igenom bland annat motioner om att studerandes hälsovårdsavgift borde ges ut som faktura, att en ändring av flyktingkonventionen görs för att garantera rättigheterna för flyktingar som flyr på grund av klimatförändringen, och att omvändelseterapi kriminaliseras.

Till förbundets ordförande valdes Julia Ståhle (Esbo). Till vice ordförande valdes Anton Broända (Kronoby) och Morris Liemola (Helsingfors). Till förbundsstyrelsen valdes Emilie Jäntti (Raseborg), Rasmus Mattus (Vörå), Nicole Sten (Närpes), Bertha Simojoki (Helsingfors), Nicole Sten (Närpes), och Jens Christian Trier (Helsingfors)