Huumemyrkytyksen tai pitkäaikaisen huumeiden väärinkäytön aiheuttamat kuolemat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun aikana. Apu, jota tarjoamme huumeriippuvaisille nykyään, ei riitä. RKP-nuoret ovat jättäneet esityksen käyttöhuoneiden perustamisesta ja se käsitellään tulevana viikonloppuna alkavilla RKP:n puoluepäivillä. Esityksessä vaaditaan käyttöhuoneiden perustamista Suomeen.

 – Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen toimintaa, joka alentaa huumeidenkäyttäjien kynnystä hakea apua ja tarjoaa jatkuvaa yhteydenpitoa viranomaisiin. Käyttöhuoneet eivät normalisoi huumeiden käyttöä, vaan ne ovat konkreettinen toimenpide huumekuolleisuuden vähentämiseksi ja heikossa asemassa olevien auttamiseksi, sanoo Julia Ståhle, RKP-nuorten liittohallituksen puheenjohtaja.

Käyttöhuoneiden perustaminen edellyttää muutosta suomalaiseen lainsäädäntöön, sillä tällä hetkellä laki kieltää huumeiden hallussapidon ja käytön. Erillislaki voisi sallia huumeiden käytön ja hallussapidon tietyillä alueilla.

 – Käyttöhuoneita on eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Hollannissa, Tanskassa ja Norjassa, ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Suomen on otettava aktiivisempaa roolia huumeiden väärinkäytön torjunnassa, sanoo Ståhle