Piippo on 26-vuotias Töölöläinen, joka toimii Helsingin RKP:n varapuheenjohtaja ja puolueen kaupunkipoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Hän on opiskellut valtiotieteitä ja työskentelee tällä hetkellä eduskunta-avustajana. Piippo kiittää piirihallitusta luottamuksesta valita hänet ehdokkaaksi.

Viime vuosien kriisit ovat murentanut erityisesti nuoren väestön tulevaisuudenuskoa.

Ne ovat pakottaneet meidät luopumaan totutusta tavastamme elää ja muuttanut arkemme tavalla, jota emme aiemmin olisi voineet kuvitella. Näemme jo nyt ison erityisesti nuoriin kohdistuvan hyvinvointivajeen, mutta osa ongelmista on vasta tuloillaan. Tällä hetkellä elinkustannukset nousevat ennätysvauhtia ja talousvaikutukset kohdistuvat myös erityisen voimakkaasti nuorempaan väestöön, Piippo sanoo.

– Kyse on perusasioista kuten siitä, että takaamme jokaiselle riittävän toimeentulon ja panostamme toimiviin peruspalveluihin. Kenenkään ei tulisi joutua murehtimaan onko rahaa vuokraan tai ruokaan ja esimerkiksi oma asunto tulisi olla realistinen haave. Se saako apua tai hyvää hoitoa kun sitä tarvitsee ei voi olla kiinni varallisuudesta, työstatuksesta tai asuinpaikasta. Tai siitä osaako tai jaksaako sitä vaatia. Mielenterveyspalveluiden ja hoitoketjujen toimimattomuus on nykyjärjestelmän isoimpia puutteita ja erityisesti niihin tulisi panostaa, toteaa Piippo.

Tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöt ovat nousseet ylivoimaisesti suurimmaksi syyksi nuorten aikuisten sairauspoissaoloille. Myös työttömien ja kokoaikaisesti lomautettujen määrät ovat kasvaneet suhteellisesti eniten nuoremmalla väestöllä.

– Meidän tulee luoda uusia tapoja työskennellä ympäristön ja ihmisten kannalta kestävästi. Kehitys, jossa suurin osa uupuu jo opiskeluaikana, on pysäytettävä ja työttömyyden juurisyihin tartuttava. Samalla meidän tulee luoda lisää työpaikkoja ja, antaa kaikkien halukkaiden yrittää. Nämä ovat tärkeitä asioita ennen kaikkea inhimillisesti, mutta myös talouspoliittisesti, kertoo Piippo.

Piippo haluaa myös, että kaupunkipolitiikan asemaa vahvistettaisiin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Hänen mukaansa kasvuun kohdistuvat haasteet ja ratkaisumahdollisuudet  tulisi ottaa osaksi hallitusohjelmaa. 

– Kaupunkien rahoituksessa tulisi ottaa paremmin huomioon niiden erityispiirteet kuten väestönkasvu ja siihen liittyvä kasvava palveluiden kysyntä sekä investointitarpeet. Elinvoimainen pääkaupunki on koko Suomen etu, sanoo Piippo 

-Kaupungeilla on kasvun mahdollistamisen lisäksi suuria rooli kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Niiden rooli esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa on aivan ratkaiseva, lisää Piippo