Sebastian Tolvanen, 26, har under måndagens kretsmöte blivit omvald till kretsordförande för Svensk Ungdom i Nyland. Tolvanen är hemma från Karis och arbetar som sjukskötare. 

– Vi tar för tillfället sikte på ett ökat antal kandidater i riksdagsvalet 2023, med målsättningen att vinna tillbaka det fjärde mandatet i Nyland. Jag vill även stödja kretsens kandidater samt aktivt arbeta för att öka intresset för samhällsfrågor hos unga i valtider. Utöver val är det också viktigt att locka nya medlemmar och utveckla verksamheten, säger Tolvanen. 

Till övriga styrelsemedlemmar valdes:

Ville Berglund (Raseborg)
Daniela Ikäheimo (Esbo)
Emilie Jäntti (Raseborg)
Laura Wallenius (Sibbo) 

Till suppleanter valdes:
Julia Hellsten (Esbo)
Ina Mickos (Lovisa)
Theo Nyström (Esbo)
Linda Sederholm  (Vanda)