Veronica Helanen, 2022, on asettunut ehdolle eduskuntavaaleissa 2023 Oulun vaalipiirissä. Helanen on kotoisin Oulusta ja nimettiin ehdokkaaksi Ruotsalaisen kansanpuolueen Yhteispiirin hallituksen kokouksessa 15.12.2022. Helanen on aikaisemmin ollut ehdolla kuntavaaleissa 2021 ja aluevaaleissa 2022. Helanen on valmistunut ylioppilaaksi Oulun ruotsinkielisestä koulusta. Viime vuodet Helanen on ollut poissa työelämästä ja opinnoista, sillä hänelle on tehty kaksi maksansiirtoa. Helanen haluaa tehdä töitä sen eteen, että ei kenenkään, varsinkaan nuorten ja pitkäaikaissairaiden, tulevaisuus kärsi nyt tehtävistä ja päätöksistä, ja että näitä ryhmiä kuullaan päätöksenteossa.

– Yhteiskunnan tulee tukea nuoria ja sairaita, vähentämällä byrokratiaa, joka vaaditaan palatessa työelämään ja opintoihin pitkän sairasloman jälkeen. Mielestäni päätöksentekijöiden tulee oikeasti tietää, minkälaista on elää tehtyjen päätösten kanssa. Terveydenhuolto on todella huonossa tilassa, tiedän omasta kokemuksesta, miten kuormittunut terveydenhuolto on ja olen todella huolestunut. tämä vaikuttaa kaikkien elämään, toteaa Helanen.

Kahden elinsiirron jälkeen Helasella on kattava kokemus siitä, minkälaista on olla nuori ja sairastaa pitkäaikaissairautta. Riski jäädä ilman työpaikkaa tai opiskelupaikkaa ja joutoa yhteiskunnan ulkopuolelle on suuri. Tulevaisuudessa hän haluaa, että olisi helpompaa olla osa yhteiskuntaa esimerkiksi saamalla työpaikka jossa tilanne ymmärretään tai opiskelupaikka, jossa opintoja voi suorittaa elämäntilanteen mukaan. Tänä päivänä moni nuori kärsii mielenterveyden ongelmista. Helanen haluaa nähdä yhteiskunnan, jossa emme painoista nuoria yläasteella, vaan kannustamme nuoria nauttiminen elämässä. Hänen mielestä meidän tulee myös huolehtia terveydenhuollosta, niin että jokainen saa tarvitsemansa avun. Helanen on ollut potilaana ja tietää minkälaista on odottaa apua. On vastuutonta, että tänään olemme tilanteessa jossa todella moni odottaa tarvitsemaansa hoitoa.

– Haluan olla ehdokas joka tuo esiin nuorten ja pitkäaikaissairaiden näkemyksen ja varmistaa, että päätöksenteossa varmistetaan, ettei kukaan jää yhteiskunnan ulkopuolelle sanoo Helanen.