Uusin numero: Liber 3/2020

Teema: Vähemmistöt

 

+ Saamelaisnuorille ajankohtaiset asiat
+ Visiting writers: A liberal awakening in Belarus
+ Jasmine Kelekay: Ett brev till mina rasifierade finlandssvenska syskon
+ Gákti: mycket mer än kläder
+ Kampen går vidare för transpersoners rättigheter
+ Att leva med en synlig funktionsvariation
+ Döv i ett hörande samhälle
Yhtä suomenkielistä ja yhtä englanninkielistä tekstiä lukuun ottamatta artikkelit ovat ruotsiksi.

Saamelaisnuorille ajankohtaiset asiat

Teksti: Anni-Sofia Niittyvuopio, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja   Saamelaiskäräjillä, ja näin ollen myös nuorisoneuvostolla, on tällä vaalikaudella käsiteltävänä suuria kokonaisuuksia, kuten totuus- ja sovintoprosessi, saamelaiskulttuurilain...

Privilegierade finlandssvenskar, eller?

Finlandssvenskarna kallas ofta världens mest privilegierade minoritet. Själv tvekar jag på om det verkligen kan stämma. Text: Frida Sigfrids Foto: Marie Krogius   Som en finlandssvensk som verkligen värnar om våra två nationalspråk känns kampen ofta tung och...

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto viidellä kielellä

Sámedikki nuoraidráđđi POHJOISSAAME Nuoraidráđi váldobargun lea ovddidit sámenuoraid gielalaš ja kultuvrralaš vuoigatvuođaid ja nannet sámenuoraid identitehta nuoraidbarggu bokte. Nuoraidráđi bargguide gullet maiddái ee arvvosmahttit sámenuoraid oassálastit...

”Va, är du döv? Det märks ingenting på dig!”

Det här är den vanligaste reaktionen jag får när jag berättar att jag använder teckenspråk. Att jag, som talar svenska, också är döv. Text: Elin Westerlund Bild: Marie Krogius   Kort efter att jag föddes började mina föräldrar misstänka att jag inte hörde något...

Kampen går vidare för transpersoners rättigheter

“För dem som redan tvingats utstå ingreppet lyser dessutom möjligheten till skadestånd med sin frånvaro.” Text: Annika Lepistö, ordförande för Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott   Den finländska translagen och diskussionerna kring den har för allmänheten varit...

Till mina rasifierade finlandssvenska syskon,

"Man förväntas öppna gamla sår och öppet blöda framför publik i hopp om att det ska övertyga åskådarna om att rasismen är verklig och skadlig." Text: Jasmine Kelekay, Department of Sociology, University of California, Santa Barbara   När jag blev ombedd att...

Om solidaritet och aktiva åtgärder

 “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor” Desmond Tutu Text: Jasmine Kelekay och Jason Yabal I kölvattnet av den värsta pandemin på 100 år, en global ekonomisk kris, och det ständiga hotet av klimatförändringen, har...

Jag har en synlig funktionsvariation som jag levt med sedan födseln…

Den gör att jag har nedsatt muskelfunktion i nedre extremiteterna och därför en lätt gungande gångstil. Ibland använder jag rullstol eller promenadstavar utomhus och på grund av min nedsatta balans behöver jag någonting att luta mot när jag står stilla på plats och...

Familjer med funktionsvariationer behöver mera stöd

"Jag är inte ensam om att kalla dessa föräldrar för superhjältar. Det är otroligt hur mycket de orkar kämpa trots att bördan är alldeles för mycket begärt från samhällets sida." Text: Karolina Virta, Verksamhetsledare för SU i Österbotten   Funktionsvariationer...

A liberal awakening in Belarus

Written by members of the Belarusian Liberal Youth Organization Civil Forum. Text: Margaryta Savitskaya Head of Grodno department of Civil Forum Being a liberal in modern Belarus means actively spreading the ideas of democracy and inspiring people to change. Sometimes...

Liber on RKP-nuorten poliittinen aikakauslehti joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa paperisena. Lehden artikkeleita julkaistaan säännöllisesti kotisivuillamme. Liber on sekä visuaaliselta että asiasisällöltään korkeatasoinen lehti jonka luovat monipuolinen joukko osaavia kirjoittajia. Joka numerossa on myös suomenkielistä sisältöä.

Jäsenet saavat lehden postitse kotiin. Muut voivat tilata lehden ottamalla yhteyttä osoitteeseen liber(a)su.fi.

Voit myös lukea lehtemme e-versiota ilmaiseksi!

Päätoimittaja: Anna Hellberg

Vastaava julkaisija: Frida Sigfrids

Graafikko: Marie Krogius

ANNA HELLBERG
Tiedottaja, Liberin päätoimittaja