Tang Ping – liv framom karriär

Tang Ping – liv framom karriär

”Den yngre generationen arbetar lika hårt, eller hårdare, men resultaten är inte desamma som för tidigare generationer. Trycket är enormt. Fenomenet är globalt och naturligtvis finns det en motreaktion.” Text: Viljami Kaskiluoto, Bild: Unsplash Stereotypen...
Karaoke till småtimmarna eller musslor i vittvin?

Karaoke till småtimmarna eller musslor i vittvin?

Det kan man undra inför ett veckoslut. Den här rubriken kan ge ett sken av att texten handlar om alkoholkonsumtion och -vanor i något borgerliga millennialers liv. Men riktigt så lätta livsval syftar jag inte på. Text: Malin Lindholm, Foto: Sofia Jern Jag har grubblat...
Då vi talar om pengar talar vi också om klimatet

Då vi talar om pengar talar vi också om klimatet

Det årtionde vi befinner oss i kommer på många sätt att vara avgörande för naturen, klimatet och kommande generationer. Klimatförändringen påverkar redan alla regioner i världen och behovet av att frångå “business as usual” och ge oss i kast med en rejäl omställning...