Sigfrids: Tillåt snusförsäljningen i Finland

Sigfrids: Tillåt snusförsäljningen i Finland

Dagligen importeras flera hundratals kilo snus illegalt till Finland, främst över gränsen från Sverige. Begränsningen av snuset låter den gråa ekonomin blomstra i Finland. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids har svårt att förstå regeringens tobakspolitik...