RKP-nuoret on Ruotsalaisen Kansanpuolueen nuorisojärjestö. Tavoitteenamme on aktivoida nuoria toimimaan poliittisesti sosiaaliliberaalien arvojen puolesta. RKP-nuoret on ainoa ruotsinkielinen poliittinen nuorisojärjestö Suomessa.
Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa päätöksien lähtökohtana ovat sinun ja minun tarpeet. Haluamme tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa yksilö huomioidaan. Päätöksiä ei saa tehdä suljettujen ovien takana.
RKP-nuoret ajaa kaksikielisen Suomen ja ruotsinkielen aseman vahvistamista yhteiskunnassa. Poliittinen linjamme on laaja ja pidämme monipuolisuutta rikkautena. Sinä voit jäsenenä vaikuttaa siihen mitä RKP-nuoret edustaa.

Kansainvälinen
yhteistyö

European Liberal Youth (LYMEC)

RKP-nuoret on Euroopan Liberaalinuorten jäsen. Sen yli 45 jäsenjärjestöä kokoontuu kongresseihin keväällä ja syksyllä.

Lue lisää.
www.lymec.eu

International Federation of Liberal Youth (IFLRY)

IFLRY on maailman liberaalinuorten kattojärjestö, johon myös RKP-nuoret kuuluu yhdessä 70 muun nuoriso- ja opiskelijajärjestön kanssa.

Lue lisää.

www.interim.flry.com

 

RKP-nuoret ovat aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja politiikassa. Elämme globaalissa maailmassa ja tarvitsemme yhteisiä ponnisteluja maailman parantamiseksi. Ihmisoikeudet ja solidaarisuus ovat meille tärkeitä.

RKP-nuorten Kansainvälisten asioiden jaosto (IU) on liittohallituksen valitsema ja valtuuttama. Puheenjohtajana toimii Björn Bonsdorff. Jaoston muut jäsenet ovat Anna Abrahamsson, Alexandra Biris, Nicolò Branchesi, Robin Bucher, Elis Henell, Helen Honkasaari, Janina Klockars, Johanna Mantere ja Johannes Wilson. Jaoston hallinnoima kansainvälisten asioiden verkosto on kuitenkin avoin kaikille kansainvälisistä asioista kiinnostuneille. IU on vastuussa liiton kansainvälisistä kannanotoista ja laatii aloitteita kansainvälisten kattojärjestöjen kokouksiin, joissa järjestö on jäsen. RKP-nuoret istuu myös näiden järjestöjen hallituksissa.

RKP-nuoret on Pohjolan Keskustanuorten jäsen (Nordiska Centerungdomens Förbund NCF). RKP-nuorilla on myös edustaja Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (UNR). Lisäksi RKP-nuorilla on tarkkailijan asema Pohjoismaiden Liberaali- ja Radikaalinuorissa, Nordens Liberala och Radikala Ungdomsförbund (NLRU).

RKP-nuoret on myös jäsen Euroopan Liberaalinuorissa European Liberal Youth (LYMEC) ja Maailman Liberaalinuorissa International Federation of Liberal Youth (IFLRY).

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)

RKP-nuorten pohjoismainen kattojärjestö on Pohjolan Keskustanuorten liitto ja se kokoontuu keväällä vuosikokoukseen ja syksyllä huippukokoukseen. Poliittista keskustelua käydään keskustapoliittisista ja liberaaleista arvoista.

www.mittinorden.com

Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto

www.unginorden.org