Liittohallituksella on liittokokouksen jälkeen korkein päätösvalta RKP-nuorissa. Liittohallitus kokoontuu noin joka toinen viikko ja vastaa liiton toiminnasta. Hallitus päättää poliittisesta toiminnasta ja on vastuussa talousvalvonnasta. Lisäksi hallitus valmistelee liittokokouksen ja antaa vastauksia jäsenaloitteisiin ja vastaa jäsenaloitteiden seurannasta. Liittohallituksen työtä johtaa liiton puheenjohtaja.

RKP-nuoret –
villi valinta!

Liittohallitus

Liittohallituksessa on kahdeksan henkilöä: Puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä. Liittohallituksen sihteerinä toimii liiton pääsihteeri.

Yhteystiedot ja lisätietoa löydät täältä:

Yhteystiedot →