Helsinki ja yhteispiiri

Helsingin RKP-nuoret vastaavat toiminnastamme pääkaupungissa. Piiri ottaa kantaa kaupunkipoliittisiin kysymyksiin kuten julkiseen liikenteeseen, kaavoitukseen ja urbanisaatioon.

Piiri järjestää keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia ja ylläpitää yhteyttä muihin järjestöihin ja toimijoihin Helsingissä.

ALMA PORTIN