Tasa-arvopoliittisen työryhmän (JämU) yhteydenotot: