Liittohallitus

Liittohallitus johtaa RKP-nuorten toimintaa ja toimeenpanee liiton politiikkaa. Uusi liittohallitus valitaan joka vuosi RKP-nuorten vuosikokouksessa
JULIA STÅHLE
Liittohallituksen puheenjohtaja
ANTON BROÄNDA
MORRIS LIEMOLA
EMILIE JÄNTTI
Liittohallituksen jäsen
RASMUS MATTUS
Liittohallituksen jäsen
BERTHA SIMOJOKI
Liittohallituksen jäsen
NICOLE STEN
Liittohallituksen jäsen
JENS CHISTIAN TRIER