Liittohallitus

Liittohallitus johtaa RKP-nuorten toimintaa ja toimeenpanee liiton politiikkaa. Uusi liittohallitus valitaan joka vuosi RKP-nuorten vuosikokouksessa
FRIDA SIGFRIDS
Liittohallituksen puheenjohtaja

Poliittinen vastuualue: Yleinen politiikka
NICHOLAS KUJALA
Varapuheenjohtaja

Poliittinen vastuualue: Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka sekä kaupunki-infrastruktuuri
VEERA GRANROTH
Varapuheenjohtaja

Poliittinen vastuualue: Puolustuspolitiikka
ANNIKA LEPISTÖ
Liittohallituksen jäsen

Poliittinen vastuualue: tasa-arvopolitiikka ja ihmisoikeudet
JULIA STÅHLE
Liittohallituksen jäsen

Poliittinen vastuualue: Kansainvälinen politiikka, koulutuspolitiikka kolmannella asteella
ANTON BROÄNDA
Liittohallituksen jäsen

Poliittinen vastuualue: Maatalous- ja maaseutupolitiikka
VICTOR DAHLBERG
Liittohallituksen jäsen

Poliittinen vastuualue: Sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka toiselle asteelle saakka
OTSO REIJONEN
Liittohallituksen jäsen

Poliittinen vastuualue: Talous- ja työllisyyspolitiikka