Liittohallitus

Liittohallitus johtaa RKP-nuorten toimintaa ja toimeenpanee liiton politiikkaa. Uusi liittohallitus valitaan joka vuosi RKP-nuorten vuosikokouksessa
JULIA STÅHLE
Liittohallituksen puheenjohtaja
Yleispolitiikka
ANTON BROÄNDA
Varapuheenjohtaja
Maatalous- ja maaseutupolitiikka, ympäristöpolitiikka
MORRIS LIEMOLA
Varapuheenjohtaja
Talous- ja työmarkkinapolitiikka
EMILIE JÄNTTI
Liittohallituksen jäsen
Ihmisoikeudet ja koulutuspolitiikka
RASMUS MATTUS
Liittohallituksen jäsen
Pohjoismainen yhteistyö
BERTHA SIMOJOKI
Liittohallituksen jäsen
Tasa-arvopolitiikka
NICOLE STEN
Liittohallituksen jäsen
Sosiaali- ja terveyspolitiikka
JENS CHISTIAN TRIER
Liittohallituksen jäsen
Kansainvälinen politiikka