Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är
ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill
samla unga mellan 14 och 30
år för att driva våra
intressen i politiken.

SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på
tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt
via våra kretsar och lokalt
via lokalavdelningarna.

 

Svensk Ungdom – ditt fria val.

Förbundet

Bli medlem!

Gillar du Svensk Ungdom? Vill du också förbättra världen? Är du mellan 14 och 30 år gammal? Då kan du bli medlem redan i dag!

Klicka här