Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Internationellt

European Liberal Youth (LYMEC)

LYMEC är SU:s europeiska takorganisation. De över 45 medlemsorganisationerna i LYMEC samlas till kongress på våren och hösten.

Läs mer här.
www.lymec.eu

International Federation of Liberal Youth (IFLRY)

Paraplyorganisationen för SU och ca 70 andra liberala och radikala ungdoms- och studentorganisationer från hela världen.

Läs mer här.

www.iflry.com

 

Elis Henell

ELIS HENELL,

ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott

SU arbetar aktivt inom den internationella politiken. Vi lever i en globaliserad värld och måste därför tillsammans arbeta för att förbättra den. Mänskliga rättigheter och solidaritet för dem som har det sämre ställt är viktiga nyckelord för oss.

SU har ett aktivt internationellt utskott (IU) som leds av Björn Bonsdorff. Övriga medlemmar är Anna Abrahamsson, Alexandra Biris, Nicolò Branchesi, Robin Bucher, Elis Henell, Helen Honkasaari, Janina Klockars, Johanna Mantere och Johannes Wilson. IU utformar förbundets internationella politik, skriver motioner och deltar aktivt i den internationella politiken.

SU är medlem i flera internationella organisationer. Vi har även många medlemmar i organisationernas styrelser.

Det nordiska samarbetet sköts främst inom Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF). Dessutom har SU observatörsstatus i Nordens Liberala och Radikala Ungdomsförbund (NLRU). SU är även representerat i Ungdomens Nordiska Råd (UNR).

I Europa är SU medlem i European Liberal Youth (LYMEC), och globalt är SU medlem i International Federation of Liberal Youth (IFLRY).

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)

SU:s nordiska takorganisation för mittenplacerade ungdomsförbund, som samlar sina delegationer till Repskap på våren och Toppmöte på hösten. De politiska debatterna berör ofta centerpolitiska kontra liberala värderingar.
SU har en hög trovärdighet internationellt genom det nordiska samarbetet.

www.mittinorden.com

Ungdomens Nordiska Råd (UNR)

www.unginorden.org