KANDIDATER I EGENTLIGA FINLAND

Välj din hemkommun här eller scrolla ner för att bekanta dig med våra kandidater!

Kandidatlistan uppdateras fram till 9.3

Valitse tästä kotikuntasi, tai tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

Ehdokaslistaa täydennetään 9.3 asti

ÅBO

FANNY AALTONEN

Socionom, lärare inom småbarnspedagogik

Jag vill jobba för att alla barn och unga får ta del av en meningsfull hobbyverksamhet.
Dessutom vill se att alla barn får ta del en kvalitativ småbarnspedagogik, i lämpliga utrymmen samt i behagliga gruppstorlekar med behörig personal. Fannys Facebook.

SEBASTIAN BJÖRKLUND

Studerande, policies kandidat

Jag vill kämpa för ett Åbo där alla behandlas jämlikt och där alla har möjlighet att leva ett tryggt och sociallt hållbart liv. Vi behöver flera aktiva unga som står för jämlikhet och ekologiska hållbara värden i politiken och i fullmäktige. Sebastians Facebook.

MAGNUS BRUNNSBERG

Studerande, medlem i SU:s förbundsstyrels

Jag vill jobba för ett Åbo där sysselsättningsgraden är hög och invånarna har mångsidiga fritidsaktiviteter att välja mellan. Att ta emot arbete skall alltid vara lönsamt, och satsningar på motions- och kulturtjänster bör prioriteras högt. Magnus kandidatpresentation.

 

VEERA GRANROTH

Studerande, vice ordförande för Svensk Ungdom

Jag vill föra fram ungas och studerandes röst i beslutsfattandet. Politik ska göras långsiktigt, speciellt efter coronakrisen behöver beslut fattas ur ett hållbart perspektiv. Jag vill se ett Åbo som satsar på välmående, utbildning och trygghet. Veeras Instagram.

WILLIAM GRÄSBECK

Studerande, Ordförande för Svensk Ungdom i Åboland

Att Åbo som stad kan växa på ett hållbart sätt logistiskt samt på ett sätt som skulle främja näringslivet och miljön. Åbo har många möjligheter att bli en större stad, men då måste den också växa på rätt sätt. Williams Twitter.

IDA HELLE

Studerande, vice ordförande för SU i Åbo

Jag vill föra fram studerandes röst och jobba för ungas välmående i samhället. Jag vill jobba för att fler unga skall vilja engagera sig i politiken samt uppmuntra unga kvinnor att våga ta sig an nya utmaningar. Idas kandidatpresentation.

BEN JOKINEN

Beväring, medlem i SU:s kretsstyrelse i Åboland

Jag vill jobba för ett Åbo var det finns ung arbetskraft och låg arbetslöshet. Det skall alltid vara lönsamt att jobba och det skall finnas arbetsmöjligheter för dem som nyligen blivit färdiga med tredje stadiet. Bens Instagram.

THEO KALLSTRÖM

Politices kandidat, förmånshandläggare vid FPA

Jag vill jobba för en levande tvåspråkighet, ungdomars utbildning och sysselsättning, unga personers psykiska hälsa, hållbar ekologisk utveckling inom alla områden i politiken, upprätthållandet av en öppen, rättvis och internationell stadsprofil. Theos Twitter.

RONJA KAPLIN

Miljö- och marinbiologi studerande

Orsaken varför jag studerar biologi är för att jag förstår hur viktig naturen är för oss människor. Jag vill lägga mer vikt på att skydda den natur vi har och se till att alla har möjlighet att njuta av den.

VILLE KÄLDSTRÖM

Sakkunnig (sjöfart), politices magister

Jag vill jobba för 1. En fungerande arbetsmarknad och minskad arbetslöshetsprocent 2. En satsning på motionsmöjligheter och välmående i vardagslivet 3. Invandrare, en lyckad integration och förbättra situationen med hur resurserna används i arbetslivet. Villes Facebook.

LARI NENONEN

Studerande, ekonomie kandia

Jag vill lyfta fram den radikala tanken att medmänsklighet gynnar alla oavsett bakgrund, speciellt i osäkra tider. Du ska behandlas rättvist och ditt välmående ska säkras, vare sig du är nyfinländare, HBTQIA+, eller del av en annan utsatt grupp. Laris Instagram.

 

AXEL RANTANEN

Samhällsvetenskaps studerande

Jag vill jobba för ett Åbo med mångsidigare och inkluderande kulturpolitik. Genom att satsa på mångsidigare kulturverksamhet finns det något för alla att ta del av. Kulturen i Åbo behöver större synlighet och en större röst. Axels kandidatpresentation.

PARGAS

MI ADOLFSSON

Studerande, Vice ordförande för Svensk Ungdom i Åboland

Jag vill att Pargas utvecklar en mer flexibel dagvård samt att mer resurser sätts på ungas välmående. Åt egenföretagare och distansarbetare bör vi erbjuda kollektiva utrymmen och tjänster, dessa kan även lättare möjliggöra permanent boende i Pargas. Mis Facebook.

INGRID MÖLLER

Studerande

Studerande på andra stadiet ska ges tillgång till tillräckliga stödformer, lokalt producerad skolmat och säkra skolbyggnader. Bättre samarbete mellan fullmäktige och ungdomsfullmäktige i kommunen. Kollektivtrafik som drivs av biogas. Ingrids Instagram.

FREDRIKA SIHVONEN

Talterapeut, småbarnsmamma

Jag vill jobba för en livskraftig skärgårdsstad där både gammal och ung trivs. Jag vill satsa extra mycket på unga vuxnas och barnfamiljers välmående, men också på att hitta nya lösningar för att alla ska ha tillgång till fungerande grundservice oberoende av boningsort. Fredrikas Facebook.

LAURA WICKSTRÖM

Kundbetjänare, fullmäktigeledamot i Pargas

Jag vill jobba för bättre gemenskap i vår kommun. Vi behöver inflyttning, arbetsplaster och bibehålla våra kommunala tjänster som hälsovård, ålderdomshem, skola, fritidssysselsättning, bibliotek med mera. 

KIMITOÖN

ALEXANDER KRUGLOV

Studerande i samhällsvetenskaper på ÅA, beväring

Bättre gemenskap bland kommunens invånare
Kimitoön är en skärgårdskommun med miljömångfald. För att människor skulle vilja flytta in behöver vi behålla jämlik tillgång till vård, bibliotek, fritidstjänster och annan kommunalservice i alla kommundelar. Alexanders Facebook

S:T KARINS

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!