KANDIDATER I EGENTLIGA FINLAND

Välj din hemkommun här eller scrolla ner för att bekanta dig med våra kandidater!

Valitse tästä kotikuntasi, tai tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

ÅBO

FANNY AALTONEN

Socionom, lärare inom småbarnspedagogik

Jag vill jobba för att alla barn och unga får ta del av en meningsfull hobbyverksamhet.
Dessutom vill se att alla barn får ta del en kvalitativ småbarnspedagogik, i lämpliga utrymmen samt i behagliga gruppstorlekar med behörig personal. Fannys Facebook.

RASMUS ANTTILA

Studerande

Jag vill jobba för ett Åbo som satsar på det mentala välmåendet. Lägre tröskel behövs för att kunna och för att särskilt våga söka hjälp. Samtidigt så bör vi se till, nu och i framtiden, att Åbo erbjuder alla samma möjligheter att utbilda sig till det de själva vill.

SEBASTIAN BJÖRKLUND

Studerande, policies kandidat

Jag vill kämpa för ett Åbo där alla behandlas jämlikt och där alla har möjlighet att leva ett tryggt och sociallt hållbart liv. Vi behöver flera aktiva unga som står för jämlikhet och ekologiska hållbara värden i politiken och i fullmäktige. Sebastians Facebook.

ROSANNA BLOMSTER

Riksdagsassistent, politices magister

Jag vill jobba för ett Åbo där alla oavsett bakgrund känner sig delaktiga och speciellt unga uppmuntras att delta i beslutsfattandet. Åbo ska upplevas som en levande stad med mångsidigt kulturutbud, intressanta bostadsområden och smidig trafik. Rosannas Facebook.

MAGNUS BRUNNSBERG

Studerande, medlem i SU:s förbundsstyrels

Jag vill jobba för ett Åbo där sysselsättningsgraden är hög och invånarna har mångsidiga fritidsaktiviteter att välja mellan. Att ta emot arbete skall alltid vara lönsamt, och satsningar på motions- och kulturtjänster bör prioriteras högt. Magnus kandidatpresentation.

 

VEERA GRANROTH

Studerande, vice ordförande för Svensk Ungdom

Jag vill föra fram ungas och studerandes röst i beslutsfattandet. Politik ska göras långsiktigt, speciellt efter coronakrisen behöver beslut fattas ur ett hållbart perspektiv. Jag vill se ett Åbo som satsar på välmående, utbildning och trygghet. Veeras Instagram.

WILLIAM GRÄSBECK

Studerande, Ordförande för Svensk Ungdom i Åboland

Att Åbo som stad kan växa på ett hållbart sätt logistiskt samt på ett sätt som skulle främja näringslivet och miljön. Åbo har många möjligheter att bli en större stad, men då måste den också växa på rätt sätt. Williams Twitter.

MIKAEL HARJU

Studerande, Företagsekonomi

Jag vill föra fram ungas och studerades röst i kommunen. För mig är det viktigt att Åbo satsar på en mer långsiktig politik. På grund av coronapandemin, har välmåendet hos många sjunkit. Kommunen ska säkerställa välmående hos alla Åbobor. Mikaels Kandidatpresentation.

IDA HELLE

Studerande, vice ordförande för SU i Åbo

Jag vill föra fram studerandes röst och jobba för ungas välmående i samhället. Jag vill jobba för att fler unga skall vilja engagera sig i politiken samt uppmuntra unga kvinnor att våga ta sig an nya utmaningar. Idas kandidatpresentation.

ELLEN IJÄS

Politices Kandidat, studerande

Ett välfungerande samhälle bygger på en jämlik utbildning på båda språken, en välmående befolkning, och acceptans av alla stadsinvånare oavsett bakgrund.

BEN JOKINEN

Beväring, medlem i SU:s kretsstyrelse i Åboland

Jag vill jobba för ett Åbo var det finns ung arbetskraft och låg arbetslöshet. Det skall alltid vara lönsamt att jobba och det skall finnas arbetsmöjligheter för dem som nyligen blivit färdiga med tredje stadiet. Bens Instagram.

IDA KALLSTRÖM

Socionom, skolgångshandledare.

Jag vill jobba för ungas välmående, barnens rätt i samhället, psykisk hälsa, högklassig utbildning.

THEO KALLSTRÖM

Politices kandidat, förmånshandläggare vid FPA

Jag vill jobba för en levande tvåspråkighet, ungdomars utbildning och sysselsättning, unga personers psykiska hälsa, hållbar ekologisk utveckling inom alla områden i politiken, upprätthållandet av en öppen, rättvis och internationell stadsprofil. Theos Twitter.

RONJA KAPLIN

Miljö- och marinbiologi studerande

Orsaken varför jag studerar biologi är för att jag förstår hur viktig naturen är för oss människor. Jag vill lägga mer vikt på att skydda den natur vi har och se till att alla har möjlighet att njuta av den.

TOMMI KIPPOLA

Verksamhetskoordinator, FM

Viktiga frågor för mig är ett mångsidigt kulturutbud, som berikar vardagen och får oss att orka bättre. Vi ska även satsa på våra ungdomars och studenters välmående och visa att Åbo är Finlands mest studentvänliga stad.

VILLE KÄLDSTRÖM

Sakkunnig (sjöfart), politices magister

Jag vill jobba för 1. En fungerande arbetsmarknad och minskad arbetslöshetsprocent 2. En satsning på motionsmöjligheter och välmående i vardagslivet 3. Invandrare, en lyckad integration och förbättra situationen med hur resurserna används i arbetslivet. Villes Facebook.

MIKAEL LINDBERG

Ekonomistuderande

Jag vill jobba för ett Åbo var alla kan sysselsätta sig och alla kan nå en ekonomisk självständighet. Satsningar på hobby och kultur bör prioriteras för att upprätthålla ett fungerande Åbo.

SEBASTIAN LINDGREN

Mjukvaruutvecklare 

Jag kommer att sträva efter ett mångfaldigt Åbo med jämlika möjligheter att nå framgång. Mina främsta mål är att förbättra integreringsprocessen och främja tvåspråkigheten i affärsvärlden. Sebastians Instagram.

MATHIAS MATTSON

Sjökapten, chartering coordinator

Jag vill jobba för ett hållbart och välfungerande samhälle efter coronakrisen. Åbo måste jobba för sina invånares välmående samtidigt som man skapar en miljö där företag kan verka och utvecklas. Frågor gällande sjöfart och logistik ligger mig nära om hjärtat. 

 

LARI NENONEN

Studerande, ekonomie kandidat

Jag vill lyfta fram den radikala tanken att medmänsklighet gynnar alla oavsett bakgrund, speciellt i osäkra tider. Du ska behandlas rättvist och ditt välmående ska säkras, vare sig du är nyfinländare, HBTQIA+, eller del av en annan utsatt grupp. Laris Instagram.

 

AXEL RANTANEN

Samhällsvetenskaps studerande

Jag vill jobba för ett Åbo med mångsidigare och inkluderande kulturpolitik. Genom att satsa på mångsidigare kulturverksamhet finns det något för alla att ta del av. Kulturen i Åbo behöver större synlighet och en större röst. Axels kandidatpresentation.

ANDREAS NYSTRÖM

Ekonom, Fastighetsmäklare

Viktiga frågor för mig är idrott och motion, boende och byggande och en välskött ekonomi och näringsliv.

JENNY SANDBERG

Sjukskötare

Jag vill jobba för en stad som satsar på sina invånare i alla åldrar och bygger trygga människor. Barn och unga försäkras en kvalitativ utbildning och fritid med hobbyn, en stad med goda jobbmöjligheter, liksom en stad som kan garantera sina äldre värdigt åldrande.  Jennys Facebook.

IDA-MARIA SOLA

Psykolog, PsM

Jag vill arbeta för att välfärdssektorn ska budgeteras tillräckliga resurser. Vi måste kunna erbjuda invånarna i alla åldrar snabbare och bättre vård och stöd. Åbo ska också vara en stad där det går att cykla smidigt både till badstranden och butiken.

RIKU TUOMINEN

Filosofie magister, tf. verksamhetsledare

Det är viktigt att satsa på kultur- och hobbyverksamheten i vår stad, speciellt under dessa svåra tider. På så sätt kan vi också motverka marginalisering av barn och ungdomar. För mig är det också viktigt att utbudet finns på båda språken.

SALLIANNA ÖZTÜRK

Studerande, Cell- och molekylär biovetenskap

Jag vill kämpa för tvåspråkighet och ungas utbildning samt välmående. Vi behöver jobba för fler arbetsplatser och minska arbetslösheten. Naturen omkring oss är viktig och vi får inte glömma att ta hand om den på bästa möjliga sätt.

PARGAS

MI ADOLFSSON

Studerande, Vice ordförande för Svensk Ungdom i Åboland

Jag vill att Pargas utvecklar en mer flexibel dagvård samt att mer resurser sätts på ungas välmående. Åt egenföretagare och distansarbetare bör vi erbjuda kollektiva utrymmen och tjänster, dessa kan även lättare möjliggöra permanent boende i Pargas. Mis Facebook.

LINUS HARJU LINDROOS

Närvårdare

Jag vill jobba för social – och hälsovården. Att den nordiska välfärdsmodellen inom social – och hälsovården ska fungera så optimalt som möjligt! Att det äldre får ett värdigt boende och rätt vård! Samt att hemvården prioriteras.

INGRID MÖLLER

Studerande

Studerande på andra stadiet ska ges tillgång till tillräckliga stödformer, lokalt producerad skolmat och säkra skolbyggnader. Bättre samarbete mellan fullmäktige och ungdomsfullmäktige i kommunen. Kollektivtrafik som drivs av biogas. Ingrids Instagram.

FREDRIKA SIHVONEN

Talterapeut, småbarnsmamma

Jag vill jobba för en livskraftig skärgårdsstad där både gammal och ung trivs. Jag vill satsa extra mycket på unga vuxnas och barnfamiljers välmående, men också på att hitta nya lösningar för att alla ska ha tillgång till fungerande grundservice oberoende av boningsort. Fredrikas Facebook.

LAURA WICKSTRÖM

Kundbetjänare, fullmäktigeledamot i Pargas

Jag vill jobba för bättre gemenskap i vår kommun. Vi behöver inflyttning, arbetsplaster och bibehålla våra kommunala tjänster som hälsovård, ålderdomshem, skola, fritidssysselsättning, bibliotek med mera. 

KIMITOÖN

MIKAEL HOLMEN

Kock, lantbruks studerande

Jag vill jobba för en stark genemskap i kommunen. Där både unga, gamla finska och svenska medborgare kan framföra sina fritids intressenter.

ALEXANDER KRUGLOV

Studerande i samhällsvetenskaper på ÅA, beväring

Bättre gemenskap bland kommunens invånare
Kimitoön är en skärgårdskommun med miljömångfald. För att människor skulle vilja flytta in behöver vi behålla jämlik tillgång till vård, bibliotek, fritidstjänster och annan kommunalservice i alla kommundelar. Alexanders Facebook

JONNA MOBERG

Ansvarig sjukskötare, Brandkårist

Viktigt är att hålla en god och aktiv sysselsättning för ökat välmående samt att trygga näringslivet för att hålla konkurenskraften.

S:T KARINS

ALEXANDER RITTINGHAUS

Utbildad vaktstyrman, beväring

Jag vill jobba för ett tryggt, jämlikt och jämställt samhälle där allas röster blir hörda samt stärka ungdomens roll i samhället. Alexanders Instagram.

SALO

NOAH WILENIUS

Politices studerande vid Åbo Akademi

Insatt och engagerad av flera samhällsfrågor, i Salo särskillt gällande Svenska skolans utveckling, som jag själv gått i från förskola till sjätte klass, samt fokus på ständig förbättring av social- och hälsovårdstjänster.

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!